Novosti

POLJOPRIVREDNI REDAR Počela kontrola održavanja poljoprivrednih zemljišta

Četvrtak

Kao što je bilo i najavljeno, a u skladu sa zakonskom odredbom slijedom koje je (i) Grad Ivanec bio obvezanosigurati funkcioniranje poljoprivrednog redarstva, u sklopu gradskog Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša na poslovima kontrole održavanja poljoprivrednih zemljišta počeo je raditi poljoprivredni redar Mladen Jurenec.

Redar kontrole na terenu obavlja svakodnevno i dosad je vlasnicima/korisnicima poljoprivrednih zemljišta izdao više od 50 rješenja s nalogom da u zadanom roku očiste i urede svoje zapuštene poljoprivredne površine. 

Oko 50% vlasnika i korisnika postupilo je po nalogu poljoprivrednog redara, a ostali postupci su u tijeku. 

Jasno je da će se ove brojke povećavati iz dana u dan, jer pregledi poljoprivrednih površina – a tu ulaze oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici i sve drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji – obavljaju se svakodnevno.

Kontrole se obavljaju temeljem prijava građana, zatim, na osnovu situacija koje na terenu uoči komunalni redar te o njima informira poljoprivrednog redara, ili ih tijekom neposredne kontrole utvrdi sam poljoprivredni redar. 

Redar na terenu kontrolira da li vlasnici i posjednici obrađuju zemljište i sprečavaju da zaraste u drač, trnje i raslinje te održavaju li živice i međe, poljske putove, kanale oborinske odvodnje i dr.

Rad poljoprivrednog redara dobro je dočekan od strane građana.

Naime, tijekom proteklih godina, a osobito prošle, nije bilo nijednog zbora ili skupa građana u mjesnim odborima, a da na njemu mještani nisu isticali probleme zapuštenih poljoprivrednih zemljišta te zahtijevali od Grada da tomu stane na kraj. 

Pritom su posebno isticali primjere korovom i trnjem zaraslih njiva, voćnjaka i livada te tražili od Grada da nađe rješenje kojim bi se vlasnike prisililo da ih očiste kako bi se spriječilo da se s takvih površina korov i kupina širi prema njihovim,obrađenim, površinama i zdravim nasadima.

Najveće kritike upućivali su na račun vlasnika koji su zapustili svoje vinograde, jer poznato je da su oni najveći izvor zaraze zlatnom žuticom, neizlječivom bolesti vinove loze, koja se iz njih širi prema zdravim vinogradima.

I upravo to i jest zadaća poljoprivrednog redara.

Uoči li zapušteno zemljište, na adresu vlasnika/korisnika zemljišta stiže rješenje kojim će mu narediti da svoju površinu u propisanom roku uredi i privede poljoprivrednoj namjeni.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju, poljoprivredni redar će naložiti čišćenje površine putem treće osobe, a račun za to bit će ispostavljen vlasniku. 

Postoji i treća mogućnost, a to je izricanje novčane kazne temeljem odredbi ZUP-a (koja može iznositi do 15.000 kuna).

U vezi s time naglašavamo da namjera Grada nikako nije kažnjavanje vlasnika i posjednika zemljišta, već isključivo dovođenje površina u red. 

Međutim, bude li onih koji će se oglušiti o rješenja poljoprivrednog redara, kazne će biti neizbježne. 

Dolina Bednje

Građani učestalo postavljaju i pitanja o livadama u dolini Bednje, čije održavanje su vlasnici masovno zapustili, pa se ovo područje tijekom godina u cijeloj duljini pretvorilo u šumu i šikaru.

S obzirom na to da je riječ o ogromnimpovršinama koje su u vlasništvu tisuća građana, gradske službe izrađuju višegodišnji program kojim će se utvrditi terminski plan i hodogram pregleda zapuštenih parcela obraslih višegodišnjih raslinjem na području uz rijeku Bednju i prugu, i to na potezu od Bedenca do Ivanečke Željeznice.

Riječ je o tisućama parcela i za svaku od njih treba utvrditi obuhvat i vlasnika, kako bi im poljoprivredni redar mogao izdati rješenje i nalog za uređenje površine i to je golem posao koji se neće moći obaviti u kratkom vremenu.

Prioritet u radu poljoprivrednog redara sada je kontrola površina u naseljenim mjestima, gdje je i najveća potreba i najveći pritisak građana.

Stoga apeliramo na sve vlasnike njiva, voćnjaka, livada i vinograda na cijelom području grada Ivanca: Ne zapuštajte svoje površine! Ako su zarasle korovom, trnjem i grmljem, očistite ih što prije, jer - kontrole su u tijeku.

print