Novosti

U EPIDEMIJSKIM UVJETIMA Vatrogasna društva djeluju kao operativne snage zaštite i spašavanja

Srijeda

Proteklih dana u javnosti su aktualizirana pitanja postupanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Ivanca u novonastalim epidemijskim uvjetima.

U vezi s time, obavještavamo građane o sljedećem:

U skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite te odlukama Nacionalnog i Županijskog stožera CZ, gradonačelnik M. Batinić donio je Odluku o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite.
Tom odlukom utvrđeno je da u uvjetima epidemijske situacije i svi DVD-ovi s područja grada Ivanca (Ivanec, Radovan, Salinovec, Margečan, Gačice, Bedenec) počinju djelovati kao operativne snage koje se, u sklopu svoje redovite djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem.

U skladu s time, članovi vatrogasnih društava u suradnji sa službenicima PU varaždinske i Hrvatske gorske službe spašavanja prema utvrđenom i dogovorenom rasporedu obilaze teren te tijekom ophodnji kontroliraju provedbu svih važećih odluka koje se odnose na zabrane javnog okupljanja, držanja propisanog socijalnog razmaka, poštivanja radnog vremena onih objekata kojima aktualnim odlukama rad nije obustavljen, oko zatvaranja sportskih i dječjih igrališta i sl.
Ove ophodnje isključivo su preventivnog karaktera, u cilju upozoravanja građana na obvezu poštivanja propisanih mjera zaštite i samozaštite.

Pritom naglašavamo da Županijski stožer CZ redovito Stožeru CZ Grada Ivanca šalje upute za postupanje i traži od njega povratna izvješća o tome poštuju li se na području grada Ivanca propisane mjere, što – temeljem opisanog postupanja - Stožer i čini.

Napominjemo također da, Odlukom Gradskog vijeća, operativne snage zaštite i spašavanja Grada Ivanca čine:
Stožer civilne zaštite Grada Ivanca

2.  Vatrogasna zajednica Grada Ivanca

  • DVD Ivanec
  • DVD Salinovec
  • DVD Margečan
  • DVD Radovan
  • DVD Gačice
  • DVD Bedenec
  • Povjerenici CZ grada Ivanca i njihovi zamjenici
  • Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec
  • Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Varaždin
  • Pravne osobe od interesa za sustav CZ s područja grada ivanca

Temeljem iste odluke, Vatrogasna zajednica i svi DVD-ovi imaju pravnu utemeljenost za djelovanje u slučajevima velikih nesreća, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Grada Ivanca, koji je također donijelo Gradsko vijeće Ivanec.

print