Novosti

Gradonačelnik M. Batinić: Opsežne mjere potpora gospodarstvu i građanima u vrijeme trajanja epidemije i poslije nje

Četvrtak

Gradska uprava Ivanca izradila je opsežan i sveobuhvatan program mjera za gospodarstvo i građane, tzv. Krizne mjere, kojima će nastojati ublažiti negativne gospodarske posljedice na području grada koje je izazvala  epidemija  virusom COVID – 19 te uvedenih mjera nacionalnih tijela s ciljem sprečavanja širenja virusa.

Gradonačelnik Milorad Batinić će donošenje ovakvog programa predložiti Gradskom vijeću Ivanec.

Krizne mjere bit će usmjerene prema poslodavcima koji su zbog pandemije morali prekinuti rad, a sve s ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavka rada gospodarstvenika s područja grada Ivanca.

U tom kontekstu izrađena je Odluka kojom se propisuju se mjere za ublažavanje posljedica nastalih za građane grada Ivanca koji su nastalom situacijom došli u teškoće koje utječu na njihov životni standard i nemogućnost podmirivanja obveza prema Gradu Ivancu i ustanovama u vlasništvu Grada.

Mjere se posebno odnose na smještaj djece u dječje vrtiće, bez obzira na to je li dijete smješteno u vrtić kojeg je osnivač Grad Ivanec ili Grad Ivanec sufinancira boravak djeteta u dječjim vrtićima van područja Ivanca, odnosno vrtićima kojih Grad Ivanec nije osnivač.

Ovom Odlukom obuhvaćene su Krizne mjere za poduzetnike:

A.)

 1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, i to:
 • poduzetnici kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti
 • ostali poduzetnici zbog otežanog poslovanja- u visini od 50% utvrđene obveze plaćanja komunalne naknade
 1. Oslobođenje od plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta te naknade za korištenje javne površine sa svrhom postave ugostiteljske terase, pokretne trgovine i drugo i to:
 • za poduzetnike kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti
 • ostali poduzetnici zbog otežanog poslovanja- u visini od 50% utvrđene obveze plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta, te naknade za korištenje javne površine
 1. Grad Ivanec izvršit će odgodu slanja opomena za sve nepodmirene dospjele obveze fizičkih i pravnih osoba
 2. Grad Ivanec odgađa pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja Kriznih mjera od koje odgode će biti izuzete mjere prisilne naplate za dugovanja kojima prijeti zastara
 3. Poduzetnicima i građanima ovim se mjerama daje mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate za sva dugovanja, uključujući i obveze po osnovi komunalnog doprinosa fizičkih i pravnih osoba koji su zapali u teškoće, a domaćinstvima koja su ostala bez prihoda daje se mogućnost korištenja prava iz Programa socijalne skrbi Grada Ivanca
 4. Za vrijeme odgode iz točke III. A.) 5. neće se obračunavati kamate na dugovanja
 5. Za podmirene obveze za mjesec ožujak iz točke III. A.1. i A. 2., neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera
 6. Roditelji – korisnici dječjih vrtića koji imaju prebivalište na području Grada Ivanca oslobađaju se plaćanja sufinanciranja polaska djece u dječji vrtić za vrijeme važenja Kriznih mjera, a osnivačima vrtića Grad Ivanec će isplatiti naknadu za djecu sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju uz obvezu dokazivanja da je dječji vrtić u vrijeme trajanja Kriznih mjera zadržao u radnom odnosu sve zaposlenike, te isplatio plaću zaposlenim radnicima
 7. Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec čiji je osnivač Grad Ivanec, oslobađaju se plaćanja sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću za vrijeme važenja Kriznih mjera.
 8. Oslobođenje poduzetnika od plaćanja poreza na potrošnju - u cijelosti.

B.)

Nakon završetka važenja Kriznih mjera, odnosno u periodu oporavka, a kao poticaj oporavku gospodarstva, za naredna 3 mjeseca Grad Ivanec će osloboditi poduzetnike:

 1. Komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti u visini 50% utvrđene obveze
 2. Naknade za postavljanje reklamnih predmeta, te naknade za korištenje javne površine sa svrhom postave ugostiteljske terase, pokretne trgovine i drugo, u visini 50% utvrđene obveze
 3. Poreza na potrošnju u cijelosti.

U cilju osiguranja likvidnosti Proračuna Grada Ivanca Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.g. neće se planirati povećanje rashoda koji nisu nužni za redovno funkcioniranje i poslovanje Grada Ivanca i korisnika proračunskih sredstava.

Sve započete investicije i radovi koji su u tijeku nastavit će se sukladno zaključenim ugovorima, planiranim sredstvima i planovima nabave.

Realizacija planiranih aktivnosti i projekata Proračunom provoditi će se shodno realizaciji prihoda Proračuna.

U slučaju potrebe, a zbog očekivane smanjene realizacije prihodne strane proračuna u vremenu trajanja pandemije, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristit će se za redovno funkcioniranje gradskih tijela i proračunskih korisnika.

Potrebu i  visinu prenamjene naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa odnosno komunalne naknade utvrdit će gradonačelnik.

O prenamjeni i visini sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa po prestanku ovih mjera gradonačelnik će izvijestiti Gradsko vijeće.

Ove mjere primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike  o mjerama ograničenja rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja  manifestacija od 19.3. 2020,g., a trajat će 3 mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera od strane nadležnih državnih tijela.

print