Novosti

Grad Ivanec sufinancira osposobljavanje građana za održivu uporabu pesticida

Srijeda

Zbog poziva i upita građana (a budući da je dijelu građana očito promaknula vijest koju smo objavili još prije nekoliko dana u sklopu izvješća sa sjednice Gradskog vijeća), ponovno obavještavamo javnost da Grad Ivanec subvencionira organiziranje i provođenje osnovne i dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida za sve građane s administrativnog područja grada Ivanca.

Na taj način Grad će našim građanima olakšati plaćanje edukacije koja je, kao što je poznato, obavezna za sve one koji koriste pesticide, jer bez dobivene iskaznice o osposobljavanju više neće moći u poljoprivrednim ljekarnama i trgovinama kupiti zaštitna sredstva.

Osnovnu izobrazbu (koja na tržištu stoji oko 450 kuna), Grad subvencionira sa 100 kuna po polazniku, dok dopunsku izobrazbu (čije su cijene od 170 do 200 kuna) sufinancira 50 kuna po polazniku.

Kao što je poznato, zakonski propisi nalažu da su sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi obvezne pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.

U skladu s time, prva, osnovna izobrazba za održivu uporabu pesticida krenula je 2015. godine, a nakon godina 5 godina, dakle ove godine, obvezna je dopunska izobrazba.

Edukaciju provode ovlaštene pravne osobe (ustanove, trgovačka društva), a kako je interes građana velik (a i od ovlaštenih edukatora Gradu su stizali upiti o mogućnostima sufinanciranja izobrazbe), ovaj oblik potpora uvršten je u integralni gradski Program potpora poduzetnicima.

print