Novosti

U srijedu, 11. XII., 29. sjednica Gradskog vijeća; glavna tema – proračun Grada Ivanca za 2020. godinu

Srijeda

Donošenje proračuna Grada Ivanca za 2020. te proračunskih projekcija za 2021. i 2022. godinu bit će glavna točka 29. sjednice Gradskog vijeća Ivanca sazvane za srijedu, 11. prosinca.

U „paketu“ s proračunom razmatrat će se i svi ostali gradski programi koji su njegov sastavni dio, a to su programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture te javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu za 2020. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i prijedlozi niza drugih odluka – o donošenju izmjena i dopuna gradskih prostorno-urbanističkih planova, o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2020., zatim, izmijenjena i dopunjena Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za njegovo uklanjanje.

Na dnevnom redu je i Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima te sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju registrirane dadilje. Vijećnici će razmotriti i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Grada Ivanca kao i prijedlog dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.

Osim toga, pred vijećnicima će se naći i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Ivanca u 2019. godini, Plan razvoja sustava CZ u 2020. te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ u razdoblju od 2020. do 2023. godine, kao i neka druga radna pitanja.

Početak sjednice je u 18 sati i ona bi trebala biti zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini.

print