Novosti

NA PAŽNJU SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUGAMA Objavljen Javni poziv Središnjeg državnog ureda za šport

Petak

Središnji državni ured za šport raspisao je Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini. Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Javnog poziva je poticanje provođenja edukativnih aktivnosti u sklopu velikih športskih manifestacija s ciljem približavanja športa građanima, animacije djece i mladih za bavljenje športom, prevencije zdravlja i sl., kao i poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna u nabavu športske opreme te opremanje, sanaciju i adaptaciju postojeće športske infrastrukture koja bi po dovršetku športske manifestacije ostala u službi športa.

Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 200.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je 60%, a ostatak sredstava potrebnih za organizaciju športske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Financijskim potporama Središnji državni ured sufinancirat će provedbu do 20 športskih manifestacija.

Odobreni iznos sufinanciranja isplatit će se korisniku sufinanciranja u dva navrata i to u iznosu od 60% iznosa navedenog u ugovoru o sufinanciranju organizacije velike športske manifestacije u roku od najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora, a ostalih 40% iznosa isplatit će se 15 dana nakon završetka športske manifestacije.

Športske manifestacije prihvatljive za prijavu moraju se  provoditi  u vremenu od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Prijavitelj na Javni poziv mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama.

Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar športske djelatnosti i registrirani za obavljanje športske djelatnosti organiziranja i vođenja športskih natjecanja sukladno Zakonu o sportu.

Prihvatljivi troškovi za organizaciju športske manifestacije su:

  • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza športaša, stručnih timova športaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja športske manifestacije na području Republike Hrvatske;
  • nabava športske opreme, športskih rekvizita i športskih pomagala koji su nužni za održavanje športske manifestacije;
  • sanacija i/ili adaptacija javno dostupne športske infrastrukture potrebne za održavanje velike športske manifestacije;
  • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike športske manifestacije

Javni poziv otvoren je do 6. prosinca 2019. godine.

Više informacija o uvjetima, dokumentaciji i načinu prijave na javni poziv dostupno je na linku: https://sdus.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-organizacije-velikih-sportskih-manifestacija-u-2020-godini/1131.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr  ili na telefon 042/645-482, a kako bi se projektna prijava izradila kvalitetno i pravovremeno udruge pozivamo da se za pomoć u izradi projektne prijave jave do 25. studenog 2019. godine.

print