Novosti

DANI KOLEKTIVNE SADNJE DRVEĆA Na Ivančici zasađeno tisuću mladih stabalaca bukve

Ponedjeljak

Članovi Planinarskog kluba Ivanec sa sekcijama mladeži OŠ Ivanec, Klenovnik, Kamenica i Maruševca uključili su se prošlog vikenda u akciju „Zasadi drvo, ne budi panj“, u sklopu Građanske inicijative Dani kolektivne sadnje drveća.

Inicijativa je pokrenuta s idejom da svatko može zasaditi drvo i na taj način doprinijeti poboljšanju uvjeta života  u vlastitoj  životnoj sredini.

Akcija je započela u jutarnjim satima, okupljanjem sudionika kod Žganog vina. Nakon što su predstavnici Šumarije okupljenima dali kratke upute o ispravnoj sadnji, svi su prečicom krenuli prema Pogori, mjestu sadnje.

Članovima mladeži PKI, priključili su se i srednjoškolci iz Varaždina, članovi mladeži DVD-a Ivanec s voditeljem, članovi Građanske inicijative Dani kolektivne sadnje, pripadnici Hrvatske vojske, predstavnici Hrvatskih šuma – Šumarije Ivanec, vodiči PK Ivanec, roditelji, odrasli planinari te članovi PD-a Željezničar iz Zagreba.

Svoj doprinos dali su planinari iz Ludbrega koji su donirali peciva (Petar Ljekaj) i jabuke (Zlatko Grabarić) i na taj način poduprli ovu akciju.

Trudom odraslih i djece zasađeno je  oko 1.000 mladica bukve.

Ova akcija velik je doprinos poticanju svijesti kod djece i mladih o važnosti sadnje stabala koja su pluća našega planeta.

print