Novosti

GRADSKO VIJEĆE Grad Ivanec uključuje se u projekt gradnje Centra za starije i nemoćne u Ivancu (dnevni boravak)

Utorak

Na sinoć održanoj 27. sjednici sazvanoj po hitnom postupku, Gradsko vijeće Ivanec jednoglasno je donijelo Zaključak o pristupanju Grada Ivanca projektu Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije za prijavu na natječaj EU fonda za regionalni razvoj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ te, povezano s time, o kupoprodaji nekretnina za potrebe realizacije projekta.

O kakvom je projektu riječ?

- Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije javila se Gradu Ivancu i predložila da se uključimo u projekt kojim se u četiri grada na području naše županije (Varaždin, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof) planiraju sagraditi centri za starije i nemoćne osobe. Riječ je o centrima koji bi starijim građanima pružali uslugu isključivo dnevnog boravka, dakle, vaninstitucionalnu skrb – obrazložio je gradonačelnik Milorad Batinić.

 -Od strane nositelja projekta zamoljeni smo da za gradnju takvog centra osiguramo odgovarajuću nekretninu, s osiguranim pristupom cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi. Budući da Grad u svom vlasništvu nije imao nekretninu traženih gabarita, nađena je odgovarajuća površina u privatnom vlasništvu, koju je vlasnik spreman prodati. Međutim, pošto je procijenjeni iznos nekretnine viši od onog kojim, po zakonu, gradonačelnik sam smije raspolagati, odluku o tome mora donijeti Gradsko vijeće. S obzirom na to da ovaj projekt ocjenjujemo kvalitetnim, predlažem da ga podržimo te da udruzi preko koje će ga Županija realizirati (a to je Udruga za unapređenje kvalitete života VitaPlus, koja će biti prijavitelj projekta na EU fond), dodijelimo pravo građenja na 15 godina – pojasnio je Batinić te dodao da je sjednica po hitnom postupku sazvana i zbog kratkoće rokova vezanih uz prijavu projekta na EU fond za regionalni razvoj.

Pročelnica za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Marina Držaić kazala je da su predstavnici Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije boravili na razgovoru u Gradu i obrazložili projekt.

-Budući Gerontološki centar u dnevnom boravku mogao bi smjestiti 20 osoba. Korisnicima bi na raspolaganju stajala soba za odmor, prehrana, medicinska skrb, briga o redovitom uzimanju lijekova i druga odgovarajuća skrb primjerena ovoj populaciji – naglasila je M. Držaić.

Za vrijeme provedbe projekta (prvih 5 godina), svu brigu o Centru vodit će projektni partneri, a nakon proteka monitoringa donosit će se odluke o načinu njegova daljnjeg funkcioniranja.

Podržavajući projekt, Gradsko vijeće ujedno je donijelo i Odluku o ustupanju prava građenja Udruzi VitaPlus na 15 godina.

Prođe li ovaj projekt na EU fondu, Centar za starije i nemoćne osobe gradio bi se na nekretnini na ulasku u Ivanec (kod zapadnog rotora, s južne strane).

print