Novosti

MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA U subotu, 18. 05., Dan otvorenih vrata DVD-a Ivanec – pridružite se!

Utorak

U suradnji s Uredom za udruge Vlade RH u subotu će se, 18. svibnja, održati 2. dan otvorenih vrata DVD-a Ivanec.

Želja vatrogasaca jest da toga dana svim zainteresiranim posjetiteljima  kroz niz interaktivnih i edukativnih radionica daju uvid u svoj posao i aktivnosti. 

Najmlađi će imati priliku isprobati svoje vještine u vatrogasnim igrama, a za ostale sudionike predviđene su i prigodne nagrade.

Krajnji cilj je privlačenje mladih u rad vatrogasnog društva te razvijanje svijesti i odgovornosti najmlađih dobnih skupina u segmentu prevencije požara i postupanju u slučaju izbijanja vatre.

-Kvalitetnim informiranjem i educiranjem građana, kao što su simulacije pojedinih nesreća, smanjuje se potencijalni rizik, što u konačnici rezultira i smanjenjem broja intervencija na godišnjoj razini. Isto tako, ukoliko do ugroze dođe, građani će biti informirani kako i na koji način u pojedinoj situaciji trebaju postupiti. A to doprinosi povećanju sigurnosti pojedinca, obitelji, ali i cijele zajednice – poručuju iz DVD-a Ivanec.

Detaljnije o programu – u prilogu.

print