Novosti

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca u 2019. godini

Petak

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanca u 2019. godini.

Prijedloge za dodjelu priznanja Povjerenstvu mogu uputiti građani grada Ivanca, gradonačelnik, poduzeća i druge pravne osobe, tijela lokalne samouprave, ustanove i udruge građana.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima grada Ivanca i drugim osobama,  udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama, vjerskim zajednicama, učenicima i studentima te volonterima za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku grada Ivanca ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovog poziva su:

  • Plaketa Grada Ivanca i Zahvalnica Grada Ivanca (za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša i ekologije te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su tomu usmjerene)
  • Mala plaketa Grada Ivanca (posebno priznanje koje se dodjeljuje učenicima i studentima te mladima do 29 godina koji svojim posebnim postignućima promiču grad Ivanec)
  • Nagrada „Volonter godine“ (nagrada za nesebičan i dobrovoljan volonterski prilog koja se dodjeljuje istaknutim volonterima u svim područjima djelovanja).

Pismeni prijedlozi s obrazloženjem dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu priznanja  najkasnije do 15. travnja 2019. godine na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 404-883 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu.

Javna priznanja zaslužnima će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u lipnju, u povodu obilježavanja Dana grada Ivanca.

print