Novosti

Prijenos osnivačkih prava nad školama na Grad Ivanec radi dogradnje OŠ Ivanec: Većina vijećnika protiv

Ponedjeljak

Većina vijećnika Gradskog vijeća Ivanec u petak, 22. ožujka, nije podržala prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića da Grad Ivanec od Varaždinske županije zatraži da mu prenese osnivačka prava nad školama ivanečkoga kraja (OŠ Ivanec i OŠ Radovan), čime bi se Gradu omogućilo da pokrene aktivnosti na dogradnji Osnovne škole Ivanec i time već 2021. godine za učenike Ivanca osigura pohađanje nastave u jednoj smjeni.   

Od 15 vijećnika (od ukupno 17) koji su nazočili sjednici, ovakav prijedlog gradonačelnika podržalo je 7 vijećnika HNS-a i HSU-a, jedan nezavisni vijećnik glasao je protiv, dok su 4 vijećnika HDZ-a i 3 SDP-ova vijećnika bili suzdržani.

S obzirom na to da prijedlog nije dobio potporu većine vijećnika, on se, dakako, neće ni pojaviti ni pred članovima Županijske skupštine.
-Budući da većina vijećnika nije podržala moj prijedlog, u samom startu spriječili su da ova tematika uopće dođe na dnevni red Županijske skupštine kao tijela koje je najmjerodavnije da o njoj raspravi. Naime, s obzirom na to da župan R. Čačić odbija razgovor o dogradnji škole Ivanec, da ne daje apsolutno nikakav prijedlog ni o modelu dogradnje ni o eventualnom datumu početka radova, te da u svojoj poznatoj maniri odgovornost za vlastito nečinjenje prebacuje na državne dužnosnike, želio sam da ova inicijativa dođe do Županijske skupštine i da se na njoj o tomu raspravi. Ivanečki vijećnici cijelo su vrijeme na sjednici apelirali da se razgovara sa županijom, a odlukom koju su donijeli učinili su upravo suprotno – u samom startu onemogućili su da dobijemo odgovore koje cijela ivanečka javnost s nestrpljenjem očekuje – komentar je gradonačelnika M. Batinića.
- I ne samo to. Time su spriječili aktualnu gradsku izvršnu vlast da sama odmah priđe rješavanju problema dogradnje škole. S obzirom na ovakav ishod, pitam se – a vjerujem da se to sada pitaju i građani – koliko će još učenici ivanečke škole (koja je sa svojih 700 đaka jedna od najvećih u županiji) morati čekati na nastavu u jednoj smjeni? To više što Županija ni u svom proračunu za 2019., a ni u projekcijama za 2020. i 2021. godinu nije osigurala sredstva za školu Ivanec – izjavio je Batinić.

Donošenju ovakve odluke prethodila je opsežna rasprava. U uvodnoj riječi Batinić je pojasnio način na koji Grad, u slučaju da od Županije dobije osnivačka prava, namjerava osigurati sredstva za dogradnju škole, ali i za obveze po JPP-u iz prošlog razdoblja, koje bi u tom slučaju od Županije također morao preuzeti za druge škole na gradskom području.
-Za uvođenje nastave u jednoj smjeni u OŠ Ivanec potrebno je dograditi oko 1.700 m2 novog prostora i adaptirati 600 m2 postojećeg prostora, što bi stajalo oko 30 milijuna kuna. Za tu svotu Grad se spreman kreditno zadužiti do 2035. godine. Godišnji iznos kreditnog anuiteta za dogradnju iznosio bi oko 2,3 milijuna kuna. U slučaju prijenosa osnivačkih prava, Grad bi na godinu trebao osigurati dodatnih 1,25 milijuna kuna za obveze po JPP-u koje za škole u Radovanu i Salinovcu sada plaća plus one koje bi preuzeo od Županije. Time se ukupni iznos obveza penje na 3,5 milijuna kuna godišnje, međutim to je opterećenje koje ivanečki proračun može podnijeti – obrazložio je Batinić te predočio niz benefita za učenike, roditelje i sve ostale građane kojima bi rezultirala nastava u jednoj smjeni.

Čedomir Bračko (SDP) ocijenio je da su fiskalni kapaciteti Grada u ovom trenutku takvi da bi se navedeni kredit za školu mogao otplaćivati. Podsjetio je da Grad čeka još jedno veliko izdvajanje, a to je sufinanciranje Aglomeracije Ivanec, za što će u tri godine morati izdvojiti 10 milijuna kuna. Pribroje li se ti izdaci kreditu, dolazi se do godišnje svote od 7 milijuna kuna, pa je pitao koga bi se u tom slučaju uskratilo za sredstva.
-Tijekom tog trogodišnjeg razdoblja, kada bi proračun bio najviše opterećen, sigurno se ne bi smanjila sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta, za financiranje vrtića, stipendija, izdataka za škole, udruge, sport i sl. Ali svakako bismo odustali od nekih investicijskih projekata koji nisu prioritetni. Međutim, to je pitanje opredjeljenja, morate odlučiti želite li da nam škola bude prioritet ili ne – odgovorio je Batinić.

Zdenko Đuras (HDZ) založio se za pronalaženje drukčijeg rješenja. Rekao je da Vlada RH sprema investicijski ciklus kojim bi se tijekom idućih godina dogradile sve škole u Hrvatskoj i u njih uveo u cjelodnevni boravak pa tu vidi realnu mogućnost i za dogradnju ivanečke škole.

No, slijedom informacija iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Batinić smatra da to neće ići brzo, točnije, u idealnim uvjetima ivanečka škola na red bi mogla doći ne prije 2023. ili 2024. godine, pa i to nije sigurno s obzirom na razmjerno visok indeks razvijenosti grada Ivanca.

Podsjetio je također da je na sastanku koji je R. Čačić sam sazvao 2017. godine, a na kome se razgovaralo (i) o dogradnji ivanečke škole po modelu JPP-a, Grad Ivanec taj model prihvatio i obvezao se da će ga sufinancirati s 10%. Te iste godine je za potrebe očekivane dogradnje Gradsko vijeće Ivanec školu oslobodilo plaćanja 243.000 kuna komunalnog doprinosa. Iako je Grad sve dogovoreno ispoštivao, dogradnja do danas ipak - nije započela.

Oštro odbacujući imputiranja pojedinih vijećnika o karakteru medijskih istupa M. Batinića i R. Čačića na temu škole, kojim su ih pokušali staviti u kontekst osobnih animoziteta, Batinić je kazao da javnost dobro poznaje njegov odmjeren nastup u javnom diskursu. Međutim, istaknuo je također da se od javno izrečenih manipulacija od strane Čačića može obraniti samo istinom i argumentima.

Grad je, naglasio je, spreman prihvatiti i uključiti se u bilo koji model dogradnje koji Županija predloži (a ona je jedina koja Gradu ili državi može predložiti model), međutim problem je u tome što Županija ne predlaže – ništa.
-Sutra sam spreman razgovarati s Čačićem, ali to treba htjeti i on. Međutim, on ne želi razgovarati i ne želi doći s nikakvim prijedlogom. Ali zato je preko medija iznimno hrabar pa vrijeđa i obezvređuje. Laž je da potpredsjednik Vlade Štromar i ministrica Divjak ne daju novac za školu i da opstruiraju dogradnju. Žalosno je da se župan služi lažima. Nisam sklon vrijeđanju, ali političkoj borbi i argumentima – to da! – poručio je Batinić.

print