Novosti

EU PROJEKT: Učenicima i mališanima podijeljene poučne brošurice o održivom gospodarenju otpadom

Četvrtak

Grad Ivanec nastavlja s realizacijom EU projekta „Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenu otpadom“, koji se većim dijelom financira iz EU Kohezijskog fonda, a koji je vezan uz sveobuhvatno informiranje djece i odraslih o pravilnom odlaganju otpada i odgovornom odnosu prema okolišu.

U skladu s terminskim planom, proteklih je dana učenicima osnovnih škola na gradskom području podijeljeno 850 brošura u kojima ih se na zabavan način nastoji zainteresirati i senzibilizirati za pravilno odvajanje otpada i odgovoran odnos prema okolišu.

Daljnjih 290 brošurica podijeljeno je i mališanima dječjih vrtića u Ivancu (Ivančice i Bambi) i Radovanu. 

Ove brošurice sadrže i poučne bojanke u kojima najmlađi odgovarajućim bojama trebaju „razvrstati“ pojedine vrste otpada, kao i primjere izrade priručnih igračaka od pojedinih vrsta otpadne ambalaže.

U sadržajnom osmišljavanju brošurica sudjelovao je Projektni tim Grada Ivanca u suradnji s Geotehničkim fakultetom u Varaždinu kao vanjskim suradnikom. 

Podsjetimo, ukupna vrijednost ovog EU projekta je335.462,89 kuna. 

Za njegovu provedbu Gradu je osigurano bespovratnih 285.143,44 kuna (85%) iz EU Kohezijskog fonda putem Ministarstva zaštite okoliša, dok ostatak od 15% ili 50.319,44 kuna financira Grad Ivanec.

print