Novosti

Ministarstvo kulture: Gradu Ivancu 300.000 kuna za nastavak radova na Muzeju planinarstva

Utorak

Ministarstvo kulture odobrilo je Gradu Ivancu 300.000 kuna bespovratne potpore za nastavak  projekta izgradnje i opremanja Muzeja planinarstva.

Riječ je o potpori odobrenoj u sklopu Javnog poziva resornog ministarstva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu (program investicijskih potpora).

Ova sredstva omogućit će Gradu Ivancu da, uz vlastita proračunska sredstva te potpore koja planira ostvariti iz drugih izvora, i tijekom ove godine nastavi radove na uređenju i opremanju muzejskog objekta. 

Grad će ovaj projekt prijaviti i na natječaje drugih ministarstava, kao i na odgovarajuće natječaje EU fondova.

print