Novosti

Završeni radovi iz programa za 2018.: Sagrađeno 1,6 km vodovoda Žgano vino – Pahinsko

Petak

Ivkom vode Ivanec d.o.o. kraju su privele radove predviđene programom za 2018. godinu na kapitalnoj vodoopskrbnoj investiciji – gradnji novog dobavnog cjevovoda od Žganog vina do vodospreme Pahinsko ukupne duljine 2,5 kilometra.

Vrijednost ulaganja u ovoj fazi je 1,85 milijuna kuna, od čega 80% pokrivaju Hrvatske vode, a ostatak Ivkom d.d.

Po riječima tehničkog rukovoditelja Ivkom voda Ranka Zbodulje, radovi su izvedeni sukladno osiguranim novčanim sredstvima. Izgrađeno je 1,6 kilometara cjevovoda i s time su radovi za 2018. završeni, a nastavak slijedi iduće godine.

Sadašnji dobavni cjevovod, kojim se voda s izvorišta Žgano vino doprema do vodospreme Pahinsko, izrađen je od azbestnocementnog materijala, s prekidnom komorom i preljevom na kojima dolazi do gubitka vode. K tomu, star je i potpuno dotrajao, sa čestim kvarovima, puknućima i propuštanjem slojeva, a gubici vode na tom cjevovodu su veliki.

Radi osiguranja dovoljnih količina vode u distributivnom sustavu, bilo je potrebno izgraditi novi cjevovod.
-Ovaj vodovod vrlo je važan zato jer se njime osigurava dugoročno održiva i sigurna opskrba vodom ne samo Ivanca, već i drugih područja koja su vezana uz vodoopskrbni sustav Ivkom voda – izjavio je gradonačelnik Ivanca M. Batinić. Naime, novom koncepcijom predviđen je i spoj na cjevovod Šumi, čime se otvara mogućnost opskrbe vodom visoke zone Lepoglave i Bednje.  

Radove je izvela tvrtka Gradex&Co iz Zaboka.

U drugoj fazi novi cjevovod polagat će se od Pahinskog do Malezove ulice.

Ukupna predviđena duljina cjevovoda Žgano vino – Malezova je oko 3.900 metara, a njegov završetak predviđen je na spoj u Zoni C3 u Ivancu, gdje će se priključiti na razvodnu mrežu i na dobavni pravac prema Preradovićevoj ulici i prema Industrijskoj zoni, s mogućnošću dobave vode prema Jerovcu.

Inače, ukupna procijenjena vrijednost investicije je 3,5 milijuna kuna (bez PDV-a).

print