Novosti

U tijeku javna nabava za modernizaciju ceste u Prigorcu iz 3,5 mil. kn potpore iz EU fonda za ruralni razvoj

Petak

Grad Ivanec raspisao je postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Prigorcu, s izgradnjom parkirališta, procijenjene vrijednosti 3,5 milijuna kuna.

Kompletna sredstva za ovaj projekt Grad je privukao uspješnim kandidiranjem na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi i on se u cijelosti (100%) financira iz EU fondova i državnih potpora.

Podsjećamo, na raspisan natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Grad Ivanec je krajem 2016. godine prijavio projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcu, koja vodi od središta naselja do izvora Šumi, ukupne duljine 2.872 metara.

Dio prometnice će se asfaltirati (nešto više od jednog kilometra), dok će se 1.700 metara urediti kao kvalitetna makadamska cesta.

Najveće izmjene doživjet će postojeće makadamsko parkiralište na Rapikovcu koje će se proširiti i na njemu urediti 50 parkirnih mjesta.

Ukupno će se osigurati 65 parkirnih mjesta (s onima u pojasu ceste) za potrebe sve većeg broja planinara i izletnika.

Za njih će se na parkiralištu urediti i dodatne površine na kojima će se moći smjestiti urbana oprema, s obzirom na to da i sama lokacija parkirališta predstavlja prvorazredni vidikovac.

print