Novosti

AGLOMERACIJA IVANEC: Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda u Ivancu

Srijeda

U utorak, 24. travnja, u Ivancu je održana tzv. terenska provjera spremnosti projekta „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec“ za apliciranje na sufinanciranje iz EU fondova. 

Sastanku koji je, uz nazočnost gradonačelnika Ivanca Milorada Batinića i poslovodstva Ivkom voda na čelu s direktorom Mladenom Stankom, najprije održan u prostorima Ivkoma, a onda nastavljen obilaskom terena, nazočili su i predstavnici Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1.

Tom prilikom su predstavnici obaju posredničkih tijela Ivkom vodama dali detaljnije upute u svrhu finalizacije prijave projekta za sufinanciranje sredstvima EU. Utvrđeno je da je projekt Aglomeracije Ivanec po svim traženim elementima u visokoj fazi spremnosti te će po ishođenju preostalih građevinskih dozvola za koje su nadležnom upravnom odjelu predani uredni zahtjevi te nakon novelacije Studije izvodljivosti od stane izrađivača studije Proninga, projekt biti apliciran.  

Time će se uspješno i u traženim rokovima privesti kraju prijava ovog velikog strateškog projekta na sufinanciranje EU sredstvima.

Podsjećamo, riječ je o projektu gradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji će se do 2021. godine provoditi na području Ivanca i okolnih naselja koja gravitiraju slivu Bednje. Projekt je vrijedan blizu 130 milijuna kuna, a predviđeno je da se 91,4 milijuna osigura iz Kohezijskog fonda EU, po 15,1 milijuna iz državnog proračuna i sredstava Hrvatskih voda, dok bi 7,6 milijuna kuna izdvojio Grad Ivanec.

 

print