Novosti

Ove godine 10,78 mil. kuna za komunalnu infrastrukturu na području grada Ivanca, četverostruko više nego lani

Srijeda

Čak 10,78 milijuna kuna „težak“ je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Ivanca za 2018. godinu, što je četverostruko više nego lani.

Za ovakvo značajno povećanje zaslužan je ponajprije rast proračunskih prihoda koji će omogućiti financiranje ovako velikog opsega radova.

Gradnja i rekonstrukcija prometnica

Zahvaljujući tomu, ove će se godine u asfaltiranje nerazvrstanih cesta te u izgradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa usmjeriti 8,6 milijuna kuna.

Od te svote najviše će se novca, 3,6 milijuna kuna (povučenih iz natječaja EU Fonda za ruralni razvoj), uložiti u rekonstrukciju NC u Prigorcu i izgradnju parkirališta.

Osigurana su i sredstva za izgradnju novog spoja Varaždinska – Jezerski put, autobusnih stajališta u Gačicama i Seljancu te za gradnju mosta u Lukavcu.

U planu je i gradnja šumske ceste Kozjak-Risje-Globočec.

Nadalje, u programu je i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 400 metara spoja Cesarčeve i Vukovićeve ulice, za parkiralište na groblju Ivanec, za prometnicu i parkiralište iza zgrade FINA-e u Ivancu, za sanaciju klizišta u Škriljevcu, Pecama i Margečanu te za oborinsku odvodnju uz nerazvrstane ceste u Bedencu itd.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Nešto više od 3 milijuna kuna iz ovoga programa usmjerit će se u modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

U Ivancu će se raditi u nizu ulica – u Kralja Tomislava, Šenoinoj, Vukovićevoj, Vinogradskoj, Zavojnoj, Zagorskoj, Zelenom dolu, Jagićevoj, Gupčevoj, Varaždinskoj, zatim, na spoju Frankopanska – Rajterova, u Šabanovoj (Gajeva – vrtić), u odvojka u Kovačićevoj, na spoju parkiralište kod vrtića – Osnovna škola, u Preradovićevoj i Georgijevićevoj ulici.

Veći radovi planirani su i u MO Salinovec (klizišta), a slijede i radovi u Škriljevcu (odvojak Kolar), Prigorcu (odvojak Štefanko) i Vuglovcu (odvojak od kapelice).

Groblja

Za ovogodišnje radove na grobljima planirano je 561.000 kuna.

Gradit će se nadstrešnica kod grobne kuće u Ivancu (300.000 kuna), dok je radovima na grobljima u Radovanu, Margečanu i Prigorcu namijenjeno 218.000 kuna.

Radove na groblju u Kamenici, gdje se ukapaju i pokojnici iz ivanečkih naselja, Grad Ivanec će sufinancirati svotom od 33.000 kuna.

1,73 mil. kuna za trgove, parkove, dječja igrališta

U gradskom programu gradnje za javne je površine osigurano 1,73 milijuna kuna.

Iz tih će se sredstava financirati i daljnji radovi na uređenju Malog parka te pješačkih i zelenih površina u glavnom gradskom parku.

Osigurana su i sredstva za uređenje kinotrga te za izradu glavnog projekta Trga hrvatskih ivanovaca, skate parka u Ivancu, trga u Margečanu i za projekte revitalizacije središnjeg gradskog parka.

Nadalje, sa 75.000 kuna financirat će se uređenje dječjih igrališta na gradskom području.  

Za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada osigurano je 250.000 kuna, dok je još 141.000 kuna namijenjeno gradnji javne rasvjete.

print