Novosti

Tri nova natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja za braniteljske udruge i stradalnike Domovinskog rata

Petak

Ministarstvo branitelja raspisalo je 17. siječnja 2018. godine javne natječaje za udruge iz Domovinskog rata te udruge sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata.

Za udruge iz Domovinskog rata raspisani su sljedeći natječaji:

1. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o Domovinskom ratu.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 450.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti u projektima su izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata, izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija), edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata, organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjima školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja), održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija, aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih asocijacija i u radu međunarodnih konferencija, suradnja s udrugama iz drugih zemalja, multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

2. Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900.000,00 kuna.

 

Prihvatljive aktivnosti u projektima su  radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša), zapošljavanje, socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice (informatičko opismenjavanje), provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije, medicinska rehabilitacija, umjetničko-scenski nastupi i uratci, stvaralačke kreativne radionice, stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi, izdavačke djelatnosti, razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći), socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije) i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

Za udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata raspisan je sljedeći javni natječaj:

1. Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti skrbi i zaštiti interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata, te promicanju i očuvanju tradicije borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, dok je najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu  250.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti u projektima su obilježavanje značajnih obljetnica i događanja iz Drugoga svjetskog rata (antifašističke borbe i druga događanja iz Drugoga svjetskog rata), uz tematske tribine i radionice, međunarodna veteranska aktivnost, nakladništvo u tematskom području borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma, psihosocijalna podrška sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata i druge prihvatljive aktivnosti promicanja borbe protiv fažizma i drugih oblika totalitarizma, te  zaštite interesa i skrbi o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata.

Provedba projekta za sva 3 natječaja je do 12 mjeseci, a ukoliko je većina projektnih aktivnosti usmjerena nakladništvu, može trajati do 16 mjeseci, od početka njegove provedbe u 2018. godini.

Rok za prijavu na natječaje je 30 dana od dana objave, zaključno sa 16. veljače 2018. godine.

Detaljne upute o uvjetima natječaja, o tome tko se može prijaviti, popis potrebne dokumentacije i obrasci koje je potrebno ispuniti dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/ te u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pozivamo sve zainteresirane da se za pomoć obrate Projektnom uredu Grada Ivanca, na broj telefona 042/645-484, mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10, uz prethodnu najavu, radnim danom od 7-15 sati.

print