Novosti

Turistička šetnica Ivanečki mlinarski put

Ponedjeljak

U sklopu projekta uređenja turističke šetnice Ivanečki mlinarski put, Turistička zajednica grada Ivanca je na trasi šetnice postavila dvije nove interpretacijske table.

Jedna je u centru grada, kod crkve, a druga na izvorištu Žgano vino.

Podloga obje table jest ortofotokarta karta Ivanca i uže okolice na koju su ucrtane lokacije svih 20 nekadašnjih mlinova koji su nekad mljeli na Bistrici.

Mlinarska staza nudi šetnju od jedne do druge lokacije nekadašnjih mlinova trasom dugom 6,7 kilometara koja u prosjeku traje oko tri sata.

Ploče su dvojezične, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Provedbu ovog projekta je s 20.000 kuna bespovratne potpore financirala Hrvatska turistička zajednica.

Postavljanje ploča prati i velika turistička karta s legendom koja, uz označene lokacije mlinova, sadrži i popis gradskih ustanova i kulturnih institucija, sakralnih objekata, raznih poslovnih, zdravstvenih, trgovačkih, ugostiteljskih i drugih objekata u blizini šetnice i u okolici grada te servisne informacije potrebne svakom izletniku.

Autor cijelog projekta je voditelj TZ-a Boris Jagetić Daraboš koji je o njegovoj realizaciji informirao gradonačelnika Milorada Batinića.

Ovime je Ivanec dobio novi sadržaj usmjeren čuvanju memorijalne komponente svoje nekadašnje mlinarske baštine te dopadljiv prilog uređenju lokalne turističke infrastrukture.

print