Novosti

M. Batinić predsjednicima svih MO-a predložio novi model financiranja modernizacije NC-a 2018. – 2032.

Utorak

Na sastanku u Gradskoj vijećnici kojemu su se u ponedjeljak, 30. listopada, odazvali predsjednici vijeća svih 30 mjesnih odbora na administrativnom području grada Ivanca, gradonačelnik Milorad Batinić predstavio je prijedlog novog modela financiranja modernizacije nerazvrstanih cesta na cijelom gradskom području u idućih 15 godina, odnosno od 2018. do 2032. godine.

Novim prijedlogom ukinuo bi se dosadašnji model sufinanciranja građana koji je, ovisno o broju kućanstava i duljini dionica, iznosio 50:50, 60:40 (građani – Grad) i 70:30 (Grad – građani).

Ovaj sustav nije bio posve pravedan, jer je njime modernizaciju cesta sufinancirala većina građana, dok je dio građana koji ih također koriste (uz uvažavanje onih koji žive u lošim socijalnim prilikama) tu obvezu na razne načine izbjegavao, što je često rezultiralo neugodnostima i sudskim sporovima.

-Kako bi se za budući ciklus od 15 godina osigurao pravedniji model, odnosno jednako sudjelovanje svih građana u sufinanciranju asfaltiranja, predlažemo novi model, a to je da se od 1. siječnja 2018. godine poveća vrijednost boda za izračun komunalne naknade s dosadašnjih 0,40 kuna na 0,46 kuna po četvornom metru korisne površine stambenog prostora, što je povećanje od 15 posto. Povećanje cijena od 6 lipa po četvornom metru bi prosječnom kućanstvu (kuća od 100 m2) na mjesečnoj razini donijelo poskupljenje od 6 kuna u prvoj zoni, 5 kuna u drugoj i 4 kune u trećoj zoni – izvijestio je gradonačelnik.

-Ta sredstva tretirala bi se kao oblik sufinanciranja građana, bila bi strogo namjenska i ona bi se u svakoj kalendarskoj godini, uz ostale proračunske prihode, usmjeravala u modernizaciju nerazvrstanih cesta na cijelom području grada. Dionice koje bi se modernizirale utvrđivale bi se temeljem godišnjih programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – obrazložio je gradonačelnik te dodao da bi se navedenom korekcijom komunalne naknade namaknulo oko 400.000 kuna godišnje.

Ta odredba bila bi unesena i Odluku Gradskog vijeća o donošenju Programa modernizacije cesta na području grada Ivanca za razdoblje od 15 godina (2018. - 2032.) i njome bi bila obuhvaćena tri petogodišnja ciklusa modernizacije.

Prvi ciklus obuhvaća Program od 2018. do 2022. (koji je na javnoj raspravi na web stranicama Grada Ivanca www.ivanec.hr – rubrika Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću), a u kojem je iznesen popis dionica za modernizaciju, procjena modernizacijskih troškova i planirani izvori financiranja radova.

Za sljedeća dva petogodišnja razdoblja (2023. – 2027. te 2028. – 2032.) Gradsko vijeće  donijelo bi nove programe, s time da bi se realizacija za svaku godinu detaljno definirala godišnjim programima modernizacije nerazvrstanih cesta.

-U slučaju da dođe do ukidanja komunalne naknade kao oblika javnog davanja, Odluka bi obvezala gradonačelnika da, kao izvršno tijelo, Gradskom vijeću bez odgode predloži osiguranje sredstava u istom omjeru iz drugih proračunskih prihoda u svrhu realizacije Programa modernizacije NC-a, s time da bi oni također bili tretirani kao oblik sufinanciranja građana – izjavio je M. Batinić te naglasio da bi takva odluka Gradskog vijeća tijekom idućih 15 godina bila obvezujuća za buduće gradonačelnike i gradska vijeća.

Ovakvim sustavom osigurala bi se modernizacija novih prometnica, ali i održavanje starih cesta te onih prometnica koje su sada u dobrom stanju, ali će im kroz izvjestan broj godina, kad se pohabaju i doderu, biti potrebna obnova. Također, njime bi se ukinuli dosadašnji ugovori s građanima o sufinanciranju, a teret modernizacije cesta ravnomjerno bi se raspodijelio na sve građane.

Ističući da je riječ o prijedlogu modela kojim bi se – uz povećane prihode koji će se i u proračun Grada Ivanca sliti temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne (područne) samouprave – dugoročno na zadovoljavajući način riješilo pitanje modernizacije cesta, M. Batinić naglasio je da ga u proceduru donošenja ne želi poslati bez konzultacije s vijećima mjesnih odbora, odnosno da će za njega mišljenje građana biti obvezujuće.

Stoga je pozvao sve predsjednike da sazovu sastanke vijeća mjesnih odbora, da članovima prenesu navedene informacije te da do 08. studenog pismeno izvijeste Grad o svom stavu.

Ukoliko se većina mjesnih odbora pozitivno očituje o ovome modelu, gradonačelnik će Gradskom vijeću predložiti donošenje spomenutih novih odluka kojima bi se do 2032. godine na području Grada Ivanca uredio način modernizacije nerazvrstanih cesta.

Ako pak većina mjesnih odbora ne prihvati ovaj model, tada na snazi i dalje ostaje dosadašnji model sufinanciranja. Njime će sve ostati po starom, odnosno rokovi modernizacije pojedinih prometnica i dalje će biti usporeni i prolongirani do trenutka dok se za pojedinu cestu ne skupi dovoljno sredstava da se može krenuti u njeno asfaltiranje.

Budući da je u raspravi bilo primjedbi na popis prometnica koje je Grad Ivanec uvrstio u Program modernizacije za razdoblje 2018. – 2022. te da su pojedini predsjednici ocijenili da u njihovim mjesnim odborima ima i prioritetnijih pravaca, gradonačelnik je kazao da su u navedeni program uvrštene najkritičnije dionice i to temeljem saznanja gradskih službi, prijedloga samih građana, kao i temeljem dosadašnjih planova koji iz raznih razloga nisu realizirani.

Ističući da je to tek prijedlog Grada koji je podložan promjenama, gradonačelnik je u više navrata pozvao prisutne predsjednike da izvrše uvid u stanje prometnica na svom području te da Gradu pošalju prijedlog svojih dionica prioritetnih za modernizaciju, ali da pritom ostanu u okviru planiranih parametara koji se odnose na duljinu cesta. Prijedloge je potrebno poslati što prije kako bi se na vrijeme mogli uvrstiti u proračun za 2018.

Tema je izazvala velika interes pa su se u raspravu uključili predsjednici mjesnih odbora Margečan, Horvatsko, Radovan, Lančić – Knapić, Lukavec, Salinovec, Jerovec, Seljanec, Ivanec II, Gačice, Stažnjevec i drugi.

Velika većina ocijenila je da je riječ o dobrom modelu koji dugoročno svakom kućanstvu omogućava kvalitetnu cestu, ali uz opasku da bi u programu drukčije trebalo urediti prioritete modernizacije dionica.

U vezi pojedinačnih kritičkih primjedbi vezanih uz izraženu planiranu vrijednost pojedinih dionica, pojašnjeno je da su one rađene temeljem cijena dobivenih u ovogodišnjim javnim nabavama. No, kakva će biti konačna cijena modernizacije pojedinih cesta, to će se znati tek nakon provedenih postupaka javne nabave.

Spomenimo također da su o pojedinim segmentima spomenute tematike na sastanku govorili i zamjenik gradonačelnika Branko Putarek, voditeljica Odsjeka za komunalne poslove Jelena Cuković i savjetnik za komunalno gospodarstvo Stjepan Vincek.

print