Novosti

Gradonačelnik M. Batinić obišao društvene domove u više mjesnih odbora

Ponedjeljak

Gradonačelnik Milorad Batinić proteklih je dana sa suradničkim timom – pročelnicom za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Marinom Držaić, građevinskim inženjerom Mihaelom Cahunom te predstavnicima vijeća mjesnih odbora obišao društvene domove u Kaniži, Jerovcu Gornjem i Donjem te u Osečkoj.

Boravio je i u staroj školi u Salinovcu te obišao teren na kojemu još ove godine počinje prva faza gradnje društvenog doma za potrebe mjesnih odbora Vuglovca i Gečkovca.

Budući da počinju pripreme za izradu proračuna za 2018. godinu te proračunskih projekcija za razdoblje 2019. - 2021., potrebno je utvrditi trenutačno stanje objekata, kako bi se definirao program i dinamika radova kojom će se tijekom idućih nekoliko godina pojedini novi domovi graditi, a stari sanirati, rekonstruirati, obnavljati i uređivati. Cilj je dovesti sve objekte u uporabno i funkcionalno stanje te ih, po načelu odgovorne brige o javnoj imovini, dati građanima na korištenje.

Prilikom obilaska predstavnike Grada na terenu su dočekali predsjednica Vijeća MO-a Vuglovec Marina Putar, član Vijeća MO-a Kaniže Zdravko Križek, članica Vijeća MO-a Jerovec Gornji Diana Canjuga, predsjednik Vijeća MO-a Salinovca Stjepan Četrtek te predsjednik Vijeća MO-a Osečke Dalibor Grđan i gradski vijećnik Josip Grđan.

Gradonačelnik M. Batinić najavljuje obilazak i svih ostalih društvenih domova na području grada Ivanca kako bi se točno utvrdilo i njihovo stanje, odnosno kakve je sanacijske i druge radove na njima ili u njihovu okolišu potrebno izvesti te koji je inventar potrebno zamijeniti. A sve to kako bi se domovi tijekom sljedećih nekoliko godina kompletno doveli u red i osposobili za svoju osnovnu funkciju, a to je da služe društvenom životu građana.

Što se tiče Škriljevca, projekt gradnje društvenog doma u tom mjesnom odboru kandidiran je na Mjeru 7 EU fonda za ruralni razvoj, a isti projekt bit će prijavljen i na druge natječaje u najavi. Ukoliko ne prođe, gradnja doma u Škriljevcu financirat će se proračunskim sredstvima.

U vezi gradnje društvenog doma za Ribić Breg i Horvatsko, održat će se sastanci  s vijećima oba mjesna odbora kako bi se u dogovoru s građanima prije svega, definirala odgovarajuća lokacija za izgradnju, prihvatljiva i jednom i drugom naselju.

Šire o temi društvenih domova u novom, rujanskom broju Ivanečkih novina.

print