Novosti

Na sastanku gradskog vodstva i stanara u Srednjoj školi: Svjetlovodna tehnologija ne zrači!

Petak

Gradonačelnik Milorad Batinić održao je u Srednjoj školi radni sastanak s članovima Vijeća Mjesnog odbora Ivanec I i s predstavnicima dvadesetak stambenih zgrada u centru Ivanca. Kao što smo i najavili, razlog sastanka bilo je protivljenje dijela građana, najviše Šabanove i Radićeve ulice, postavljanju kontejnera za smještaj opreme za pristup brzom Internetu. Osamdesetak stanara zbog toga je Gradu uputilo peticiju kojom su izrazili protivljenje namjeri da im se kod zgrada u Šabanovoj ulici postavi kontejner. Usto su zatražili trenutačnu obustavu započetih radova.

U peticiji su naveli su da je riječ o opremi koja emitira štetna zračenja i proizvodi buku. Također, da je neprihvatljivo njeno lociranje u gusto naseljenom centru, u blizini škole i vrtića, da nagrđuje okoliš i njihovu jedinu zelenu površinu i, na kraju, da o tomu nisu bili informirani.

S obzirom na niz netočnosti i dezinformacija te velikih neugodnosti koje su od pojedinih sugrađana pretrpjeli predsjednik i članovi Vijeća MO-a, ali i utemeljenih sumnji da u pozadini svega leže (i) politikantski motivi pojedinaca, gradonačelnik je na sastanak pozvao predstavnike većine zgrada u centru Ivanca i cijelo Vijeće MO-a, kako bi se u otvorenom razgovoru riješile dileme, a građani dobili dogovore na svoja pitanja.

U uvodnom obrazloženju Batinić je naglasio da odluku o postavljaju kontejnera nije donijelo Vijeće MO-a, već Gradsko vijeće Ivanca, a pri tomu se vodilo ispravnom namjerom da svojim građanima pruži priliku koju mnoge sredine još dugo neće imati, a to je pristup brzom Internetu. U skladu sa svim zakonskim propisima, Grad je sporazum o postavljanju kontejnera sklopio s tvrtkom Infrastruktura d.o.o. iz Ludbrega.

- Da je uistinu riječ o opremi koja zrači ili na drugi loš način utječe na ljude, nikad i ni pod kakvim uvjetima ne bismo pristali na instaliranje takve opreme. Premda je bilo planirano da se oko kontejnera zasadi zelenilo, ono s čime se mogu složiti jest činjenica da bi objekt dijelu stanara zaklonio vidik i da se krajobrazno ne uklapa u vizuru – kazao je Batinić.
Stanarima se obratio i direktor Infrastrukture d.o.o. ing. Stanislav Magić:

-Tko god da je pisao peticiju, to nije radio s dobrom namjerom, a navodi u njoj su lažni. Ovdje je riječ o dvije potpuno različite tehnologije. Zračenja emitiraju bežične tehnologije, antene za telekomunikacije kojima smo okruženi, mobiteli, laptopi… Kod naše opreme nema nikakvih elektromagnetnih zračenja, jer nema ni prijemnih ni predajnih antena. U ovoj opremi sve je u kabelu, u svjetlovodima, u plastičnim cijevima i nitima koje idu do svake kuće – obrazložio je Magić.

Poručio je da Ivanec sada prvi put ima priliku dobiti brzine Interneta kakve su dostupne u najvećim europskim gradovima, praktički bez ograničenja, a riječ je o brzinama većim od 30 Mbps. Po potrebi, ona može biti i 1 GBps, s time da će providera građani moći birati sami. To će uvelike pridonijeti podizanju konkurencije, a samim time i smanjenju cijena usluga za korisnike.

Navode S. Magića da je riječ o sigurnoj tehnologiji, neki stanari nisu prihvatili. Predstavnik zgrade u Šabanovoj ulici Drago Čovran naglasio je da na razini struke još nije dokazano da svjetlovodna tehnologija ne zrači. Ističući da stanari nisu protiv brzog Interneta, rekao je da je svemu krivo pomanjkanje komunikacije te povišenim tonom prozvao Grad i, posebno, predsjednika MO-a Ivana Gecija. Ovaj pak je potvrdio da je od strane više osoba, a neke od njih je i prozvao, bio izvrgnut osobnom vrijeđanju najniže vrste. Smirivši „iskrenje“, Batinić je otklonio bilo kakav politički kontekst odluke o smještaju kontejnera na spomenutu lokaciju te pozvao građane da ne nasjedaju na podmetanja.

S obzirom na zahtjeve potpisnika peticije da se kontejner ipak izmjesti, nazočnima je predočena karta Ivanca s prijedlogom alternativnih lokacija. Nakon rasprave o (ne)prihvatljivosti pojedinih lokacija, prihvaćen je prijedlog da nova lokacija bude u dvorištu vatrogasnog doma. Predsjednik DVD-a Ivanec Mladen Stanko kazao je da je Upravni odbor suglasan, a da će detalje i uvjete DVD dogovoriti s Infrastrukturom d.o.o.

Zahvaljujući građanima na odazivu, gradonačelnik ih je pozvao na suradnju s Gradom te da se ubuduće aktivno uključe u savjetovanja i pitanjima od važnosti za život građana. Skupu su nazočila i oba zamjenika gradonačelnika, Čedomir Bračko i Branko Putarek.

print