Novosti

U utorak, 27. lipnja, prva radna sjednica novog Gradskog vijeća Ivanca

Utorak

Svoju prvu radnu sjednicu novo Gradsko vijeće Ivanca održat će u utorak, 27. lipnja.

Nakon aktualnog sata i prihvaćanja zapisnika s konstituirajuće sjednice, pred vijećnicima će se naći nova Odluka o porezima kao posljedica izmjena zakona koje reguliraju tu tematiku. Slijedom toga, vijećnicima će se također predložiti da se poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza na potrošnju povjere Poreznoj upravi.

Nadalje, vijećnici će razmotriti i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o naknadama dužnosnika, članova Gradskog vijeća, radnih tijela, članova vijeća mjesnih odbora i plaćama dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Na dnevnom redu su još dvije točke, jedna koja se odnosi na prijedlog ukidanja svojstva javnog dobra u općoj uporabi i druga, kojom bi Gradsko vijeće trebalo dati suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade za nekretnine u vlasništvu Ivkoma d.d., a koje su namijenjene rekonstrukciji grobne kuće u Ivancu.

print