Novosti

Uspjeh: Gradu Ivancu ponovno certifikat „business friendly“!

Utorak

Grad Ivanec ponovno je stekao međunarodni certifikat grada s povoljnim poslovnim okruženjem na području Jugoistočne Europe (Business Friendly Certificate In South East Europe)!

Potvrđeno je to danas, dopisom Verifikacijske komisije, u kome stoji sljedeće:

„Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je Grad Ivanec na verifikaciji ostvario konačni rezultat od 92,8% koji je potvrđen i jednoglasnom odlukom Regionalnog vijeća Programa certifikacije BFC SEE čime Grad Ivanec ponovno potvrđuje da je grad s povoljnim poslovnim okruženjem. 
Priloženo Vam šaljemo finalni izvještaj verifikacijskog tima, te Vam u ime Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta u Rijeci i svih naših partnera i suradnika na Programu, želim uputiti najiskrenije čestitke na ostvarenom rezultatu. Iznimno nam je drago da su članovi Verifikacijske komisije i Regionalnog vijeća prepoznali trud, rad i angažman Vašeg tima.
Veselimo se daljnjoj zajedničkoj suradnji.  Nadamo da će biti u jednakoj mjeri uspješna kao i dosadašnja. 

U narednom razdoblju ćemo Vas obavijestiti i o svečanoj dodjeli Certifikata povoljnog poslovnog okruženja.

Još jednom iskrene čestitke.

S poštovanjem,

Ana Marija Sikirić
Centar za lokalni ekonomski razvoj d.o.o.
Sveučilište u Rijeci | Ekonomski fakultet“
 

Podsjećamo, Grad Ivanec je znak BFC-a stekao u pilot projektu koji je u suradnji njemačke Vlade i partnera u Hrvatskoj prvi put proveden 2013. godine, s postotkom ispunjenosti zadanih kriterija od 83,8 posto.

Međutim, kako je trajanje certifikata ograničeno (dosad na dvije, a ubuduće na tri godine) Grad je u međuvremenu ušao u postupak recertifikacije. Budući da se kvaliteta lokalnog poslovnog okruženja ocjenjujem temeljem iznimno zahtjevnih 12 kriterija i više od 80 potkriterija, gradskim tim je u opsežan posao na recertifikaciji i pripremi potrebne dokumentacije ušao prije godinu i pol dana.

Verifikacijski tim je u posjetu gradskoj upravi boravio 27. travnja i to je bio završni dio dugog procesa u kojemu je gradska uprava nizom dokumenata te načinom rada i organizacije trebala pokazati i dokazati da u svakodnevnoj praksi, kao dio tekućeg radnog procesa, doista provodi i ispunjava standarde povoljnog poslovnog okruženja.

Na bazi detaljne ocjene ispunjenosti svakog od kriterija, kao i na osnovi dostavljene dokumentacije, Finalnog evaluacijskog izvještaja, ispunjenih preporuka iz evaluacijskog izvještaja i posebno razgovora i rasprave prilikom posjeta Verifikacijskog tima, Tim je ovoga puta Gradu Ivancu dao visoku ocjenu od 92,8 %.

- Svaki kriterij ocijenjen je većom ocjenom od 50% i svi eliminacijski kriteriji su ispunjeni djelomično ili potpuno. Opći je dojam Verifikacijskog tima da je lokalna vlast ovom Programu pristupila izuzetno profesionalno, da je iskazala visoku razinu entuzijazma u ispunjenju zahtjeva postavljenih tijekom recertifikacije na unapređenju lokalnog poslovnog okruženja i da zaslužuje regionalni Certifikat za jedinicu lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem – ističe se, među ostalim, u izvješću Verifikacijskog tima koje je ujedno u svom evaluacijskom i verifikacijskom izvještaju dalo i preporuke o tome gdje bi Grad trebao još više poraditi na prezentaciji potencijala.

Visoka ocjena i ponovno stjecanje BFC znaka veliko je priznanje gradskom timu na čelu s gradonačelnikom M. Batinićem i potvrda od strane neovisnih stručnjaka o tome da gradska uprava Ivanca u svakodnevnom radnom procesu provodi i ispunjava standardizirane norme povoljnog poslovnog okruženja ujednačene sa standardima EU.

Dodajmo svemu ovome da je Grad Ivanec prvi i zasad jedini u Hrvatskoj koji je uspješno prošao kroz postupak recertifikacije i po drugi put stekao certifikat BFC.

print