Novosti

Počela je sanacija klizišta u Margečanu – vrijednost projekta preko 420.000 kuna

Srijeda

Na zadovoljstvo mještana Margečana, počeli su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti Margečan – Željeznica, koja su se na dva lokaliteta (Biškupovec 1 i 2) aktivirala još 2014. godine. Ugovoreni radovi vrijedni su 302.835 kuna (bez PDV-a), a temeljem natječajnog postupka povjereni su Colasu Hrvatska.

Podsjećamo, nizu gradova i općina u Hrvatskoj pogođenim klizanjem tla u 2014. godini, bivša Kukuriku Vlada odlučila je pomoći te je donijela odluku o sanaciji klizišta na cestama u RH. Za nositelja tog projekta odredila je Hrvatske ceste, koje su nakon toga objavile javni poziv za dostavu zahtjeva za sanaciju klizišta.

Vidjevši priliku da državnim novcem sanira i klizišta na našem području, na navedeni natječaj HC-a prijavio se i Grad Ivanec te kandidirao sanaciju klizišta na tri lokacije u Margečanu te velikog klizišta u Vuglovcu. Početkom rujna 2015. HC je objavio odluku o odabiru prioritetnih klizišta te među njih uvrstio klizišta Biškupovec 1 i 2. Grad Ivanec je ispunio i postavljen novi uvjet – o svom trošku izradio je sanacijski program radova vrijedan 45.000 kuna te za njega ishodio suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

Iako je sadašnjoj, opozvanoj Vladi, dugo trebalo da reagira (na sklapanje ugovora između Fonda i HC-a čekalo se mjesecima), radovi su sada napokon započeli i rezultirat će sanacijom klizišnih lokacija iz državnih sredstava, što je konačno i bila namjera zbog koje se Grad Ivanec prijavio na javni poziv HC-a.

print