Novosti

Sastanak sa svim udrugama civilnog društva u Gradskoj vijećnici Ivanec u srijedu, 20. siječnja

Ponedjeljak

S obzirom na složenu problematiku vezanu uz nove zakonske odredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata te opsežnu dokumentaciju koju udruge moraju dostaviti uz kandidirane programe i projekte za 2016. godinu, Grad Ivanec poziva predstavnike svih udruga koje djeluju na području grada da se u srijedu, 20. siječnja s početkom u 17 sati, odazovu sastanku u Gradskoj vijećnici.

Na njemu će dobiti sve važne informacije koje se odnose na kandidiranje programa i projekata na Javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, humanitarnoj i socijalnoj djelatnosti, unapređenju kvalitete života osoba starije dobi te ostalih programa, a koji je prošlog tjedna raspisao Grad Ivanec.

Sastanak s predstavnicima udruga održat će Marina Držaić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Grada Ivanca.

print