Novosti

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanca u utorak, 29. rujna

Utorak

Za utorak, 29. rujna, sazvana je nova, 18. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Na dnevnom redu su financijska izvješća o poslovanju u 2014. trgovačkih društava Varkoma d.d. Varaždin, Čistoće d.o.o.,  Ivkoma d.d., Ivkom voda d.o.o., Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec i Poslovne zone Ivanec d.o.o. Vijećnici će raspraviti i Odluku o stipendijama Grada Ivanca te

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Grada Ivanca.

Nadalje slijedi Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu  Grada Ivanca, izvješće gradonačelnika o radu u razdoblje do 30. lipnja ove godine te razmatranje dodatka Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza između Grada Ivanca kao osnivača i trgovačkog društva Poslovna zona Ivanec.

print