Novosti

GRADSKO VIJEĆE IVANEC Doneseni programi bespovratnih potpora Grada Ivanca za turizam i poduzetništvo

Petak

Gradsko vijeće Ivanec na 25. sjednici održanoj u četvrtak, 16. ožujka, razmotrilo je dnevni red od 11 točaka te raspravilo niz tema od interesa za građane.

Među ostalim, jednoglasno je donijelo Program dodjele bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu. 

Uvodno obrazlažući program, zamjenik gradonačelnika Marko Friščić (koji je u odsutnosti gradonačelnika Milorada Batinića jučer obrazlagao sve točke dnevnog reda i na aktualnom satu odgovarao na pitanja vijećnika) naglasio je da je cilj programa pružanje konkretnih potpora korisnicima kroz više mjera, kako bi im se olakšalo pokretanje i razvitak poslova u sektoru turizma od kojeg bi, u konačnici, dobar broj ljudi mogao zarađivati i živjeti.

Potpore za digitalne oblike poslovanja

Uz više mjera utvrđenih ovim programom (financijske potpore Grada Ivanca kroz oslobođenje plaćanja javnih davanja i poreza, subvencije kredita, povrat vodnog doprinosa, potpore za promidžbu i marketing, za usluge koje provodi Poslovna zona Ivanec), Friščić je poseban naglasak stavio na novčane potpore Grada za razvoj digitalnih oblika poslovanja.

-Korona nas je u proteklom razdoblju naučila koliko je važno razvijati digitalne oblike poslovanja i Internet oglašavanje jer bez alata kao što su web stranica, web shop ili mobilne aplikacije danas se ne može kvalitetno poslovati i upravo to su troškovi koje ćemo korisnicima subvencionirati. Programom su definirane i potpore koje Grad dodjeljuje za certificiranje za i pravo uporabe znaka Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta i sl. te za certifikate i oznake kojima se dokazuje primjena principa održivog turizma, zelenog turističkog proizvoda i sl. – istaknuo je Friščić te kazao da će Grad pružiti potporu svakome onome tko ima mogućnosti i afiniteta za pokretanje biznisa u turizmu.

Podsjetio je da je proteklih dana održan i novi krug edukacija za poduzetnike početnike u turizmu, pri čemu posebno veseli da je ove godine bilo triput više sudionika nego lani. 

-Vidimo također da su našim tragom pošle i neke susjedne sredine te najavile provedbu identičnih edukacija, što nam je potvrda da radimo dobro – istaknuo je M. Friščić.

Niz novih mjera za vjetar u leđa turizmu

U ime Kluba vijećnika NL M. Batinića, potporu ovome programu izrazio je gradski vijećnik Goran Spasojević, a u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HNS-a i HSU-a, program je afirmativno ocijenio i vijećnik Ljudvek Cikač (HDZ).

U nastavku sjednice donesen je i Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvitka poduzetništva na području Grada Ivanca. Ovaj program također sadrži vrlo širok spektar potpornih mjera za poduzetnike obuhvaćenih brojnim i različitim potporama za investitore, za poduzetnike početnike i ostale poduzetnike.

Nove nagrade uz javna priznanja Grada Ivanca

Gradsko vijeće donijelo je i novu Odluku o javnim priznanjima Grada Ivanca. Najvažnija izmjena u novoj Odluci jesu nove nagrade uz javna priznanja. 

Nove nagrade koje se uvode jesu: Srebrna medalja s likom viteza ivanovca (koja će se dodjeljivati samo uz najviša priznanja Grada, a to su Počasni građanin i Grb Grada Ivanca), zatim Srebrna medalja s likom rudara (dodjeljivat će se uz Plakete Grada Ivanca) te Medalja s likom rudara (dodjeljivat će se dobitnicima Zahvalnica Grada Ivanca).

Isticanjem likova viteza i rudara Grad Ivanec u sklopu svog proklamiranog turističkog razvitka na ovakav način posebno ističe i promovira ključne momente iz svoje starije, srednjovjekovne povijesti (vezane uz doba vitezova ivanovaca) te bliže povijesti (koju je obilježilo rudarstvo kao temelj suvremenog gospodarskog razvitka grada).

Ove medalje Grad će dodjeljivati isključivo u obliku javnih priznanja i, kao što je to u obrazloženju istaknuo M. Friščić, ni pod kojim drugim uvjetima.

Planinarski brend

Vezano uz to, Grad Ivanec u suradnji s Turističkom zajednicom paralelno razvija i projekt vezan uz turističko brendiranje Ivanca kao Planinarskog grada i to kroz projekt izrada medalja/novčića s likom planinara. 

Te medalje/novčići bit će zainteresiranima dostupni pod komercijalnim uvjetima, a bit će izrađeni od kovina različitim od javnih priznanja i u drukčijim pakiranjima.

Odluku o javnim priznanjima su, osim dva vijećnika SDP-a koji su bili suzdržani, podržali svi ostali nazočni vijećnici.

Nova Odluka o pravilima protokola

Donesena je i nova Odluka o pravilima protokola Grada Ivanca. Ona je usklađena s Odlukom o javnim priznanjima, a njome je ujedno definirano da će se ubuduće, umjesto dosadašnjih svečanih sjednica Gradskog vijeća, u povodu Dana grada i blagdana sv. Ivana Krstitelja, 24. lipnja,održavati svečanost.

Također, novom odlukom predviđeno je održavanje svečanih sjednica Gradskog vijeća u posebnim prilikama, kod posjeta Gradu visokih državnih dužnosnika ili u drugim prilikama od naročita značaja za cijelu društvenu zajednicu.

Ovu je odluku podržalo 13 vijećnika, dok je jedan SDP-ov vijećnik bio suzdržan.

Donesena je i više drugih odluka - izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za 2023. godinu, Izmjene i dopune Statuta Grada, nova Odluka o ustrojstvu upravnih tijela te Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ivanca kao i odluka o izmjenama i dopunama odluke o plaći drugim pravima gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa te zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Također, donesena je i nova Odluka o držanju domaćih životinja. Ona je puno relaksiranija od prijašnjeg prijedloga, za koji je i zamjenik gradonačelnika u uvodnom obrazloženju naglasio da je bio prestrog, a što su u javnoj raspravi do znanja jasno dali i građani. Novom odlukom područje grada je, po pitanju držanja domaćih životinja, podijeljeno u tri zone i u svakoj od njih se mogu držati domaće životinje (uz ograničenja u 1. i 2. zoni). 

Detaljnije izvješće sa sjednice donosimo u idućem izdanju Ivanečkih novina.

print