Novosti

Za održavanje komunalne infrastrukture Grad Ivanec ove godine izdvaja 4,26 milijuna kuna

Srijeda

Iznos od 4,26 milijuna kuna (pola milijuna kuna više nego lani) Grad Ivanec u svom je proračunu za ovu godinu osigurao za održavanje komunalne infrastrukture na cijelom svom administrativnom području osigurao.

Što se podrazumijeva pod održavanjem infrastrukture?

Tu ulazi održavanje nerazvrstanih cesta, odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, sportskih i dječjih igrališta, objekata javne namjene, zatim, održavanje groblja, čistoće javnih površina, javne rasvjete, blagdansko uređenje grada, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje potoka i kanala te sanacija manjih divljih deponija.

Od ukupne svote, najviše sredstava, 1,45 milijuna kuna, namijenjeno je javnoj rasvjeti.

Od toga se 350.000 kuna planira usmjeriti u radove na održavanju, a sve ostalo valjat će izdvojiti za podmirivanje troškova struje.

Nadalje, 1,31 milijuna kuna predviđeno je za održavanje nerazvrstanih cesta.

Tu ulazi šljunčanje, čišćenje odvodnih jaraka i cesta od nanosa otpada i mulja, sanacija oštećenog asfalta, krpanje udarnih rupa, izrada muldi, popravak ograda i rubnjaka, košnja bankina, popravak prometne signalizacije i niz drugih radova. Za zimsku službu namijenjeno je 400.000 kuna. 

Grad je i ove godine izdvojio posebna sredstva (225.000 kuna) za čišćenje i održavanje sustava oborinske odvodnje (slivnika, rešetki, cijevi, propusta, kanala i kanalica, šahtova itd.), dok je daljnjih 740.000 kuna osigurano za održavanje javnih zelenih površina.

Za održavanje dječjih i sportskih igrališta namijenjeno je 75.000 kuna, za održavanje spomenika i spomen obilježja 85.000, za čistoću javnih površina 95.5000 kuna, za čišćenje potoka i kanala 75.000 kuna itd.

Potrebna novčana sredstva za sve navedeno najvećim dijelom osigurat će se iz sredstava komunalne naknade (oko 3,2 milijuna kuna) te iz poreznih prihoda (oko milijun kuna).

Pribroji li se ovom iznosu svota koju je Grad u proračunu namijenio za gradnju objekata komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša i urbanizam, ukupan iznos namijenjen poboljšanju komunalnog standarda svih građana se u 2020. godini penje na više od 18 milijuna kuna ili 37% posto od ukupnog proračuna!

print