Novosti

Gradu Ivancu otvoren put za dobivanje nekretnina od države vrijednih više od 4,3 mil. kuna

Petak

Na sjednici Gradskog vijeća Ivanec održanoj u četvrtak, 21. veljače, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj, čime su ispunjeni uvjeti da država Gradu Ivancu daruje više vrijednih nekretnina za koje je iskazao interes.

To su zgrade i dvorište bivšeg Varteksa ukupne površine 11.000 m2, zatim, cijeli drugi kat u poslovnoj zgradi u Ul. V. Nazora 6 u Ivancu površine 205 m2, kao i poslovni prostori u prizemlju i u podrumu stambeno-poslovne zgrade u Gajevoj 11 (u tzv. braniteljskoj zgradi). Ukupna vrijednost ovih nekretnina je oko 4,3 milijuna kuna.

Tomu treba dodati i 3.747 m2 zemljišta gospodarske namjene u obuhvatu Industrijske zone Ivanec.

Zašto je bilo potrebno donijeti ovakvu odluku?

Sve navedene nekretnine u ovom trenutku su u vlasništvu RH. Grad Ivanec je iskazao interes da ih od države dobije u trajno vlasništvo, a spremnost države da mu ih daruje potvrđena je lani, kada je u Ivancu boravio ministar državne imovine Goran Marić.

No, kako bi se postupak darovanja mogao provesti, potrebno je ispoštivati odredbe Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH.

Slijedom te Uredbe Grad se trebao odreći potraživanja prema Ministarstvu financija RH po osnovi prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a za koje su uplate bile izvršene u konvertibilnim devizama i starom deviznom štednjom u državni proračun temeljem nekadašnjeg Zakona o prodaji stanova iz 1992. godine.

Naime, devizna sredstva ostvarena prodajom stanova bila su prihod RH i za njih je prodavatelju trebala izdati obveznice. Međutim, država to nikad nije učinila pa su po toj osnovi ostala dugovanja Ministarstva financija prema Gradu Ivancu od oko 120.000 kuna, o čemu Grad nikad nije bio obaviješten niti je to potraživanje bio dužan voditi u svojim knjigama. Slijedom zakonske zatezne kamate obračunate po stopi od 5% godišnje (za razdoblje od 1. srpnja 1992. do 31. prosinca 2018.), taj je iznos narastao na 791.554,04 kune.

Pritom treba naglasiti da je riječ o nenaplativim potraživanjima, dakle o iznosu na koji Grad Ivanec (kao, uostalom ni bilo koji drugi grad u Hrvatskoj) ne može računati.

Donošenjem odluke o otpisu omogućeno je da se finalizira postupak kojim će Grad Ivanec u trajno vlasništvo od države dobiti nekretnine čija procijenjena realna tržišna vrijednost premašuje 4,3 milijuna kuna.

print