Novosti

Program mentorstva za poduzetnike početnike u Ivancu će voditi ugledni menadžer Davorin Štetner – prijavite se!

Petak

Tijekom proteklih nekoliko mjeseci Poslovna zona Ivanec d.o.o. aktivno prikuplja najperspektivnije poslovne planove poduzetnika početnika, a sve u sklopu projekta Pružanje visokokvalitetnih usluga za mala i srednja poduzeća (MSP) putem poduzetničkog centra Poslovne zone Ivanec,  odnosno u sklopu nove usluge POSLOVNOG MENTORSTVA.

Cilj joj je da novoosnovanim MSP-ovima (tvrtkama i obrtnicima) omogući individualno savjetovanje i mentorstvo renomiranih stručnjaka, s bogatim iskustvom u prenošenju znanja te radom s poduzetnicima početnicima i start -up tvrtkama.

I dok je navedena usluga na tržištu vrlo vrijedna (oko 5.000,00 kuna) te od poduzetnika početnika zahtijeva izdvajanje znatnih financijskih sredstava, u sklopu projekta Poslovne zone Ivanec d.o.o. ova će usluga biti BESPLATNA.

Stoga je glavni cilj ovog poziva prikupiti najuspješnijeposlovne planove kao bi ovu novu uslugu koristili poduzetnici s najboljom vizijom, ambicijom i razvojnim planom.

Uslugu POSLOVNOG MENTORSTVA za Poslovnu zonu Ivanec d.o.o. izvodi udruga Crane, odnosno predsjednik Udruge Davorin Štetner. Riječ je o menadžeru s impresivnim referencama u radu s poduzetnicima početnicima i start up tvrtkama, koji će savjetovanje i osobno predvoditi. 

Više informacija o udruzi Crane, poslovnim anđelima i g.Davorinu Štetneru možete pronaći na linku: http://crane.hr/ .

Shodno navedenom, usluga POSLOVNOG MENTORSTVA korisnicima pruža jedinstvenu mogućnost da od uspješnih poslovnih ljudi, tzv. poslovnih anđela, kroz individualan rad i pristup poduzetniku dobiju pragmatična teorijska i praktična znanja te konkretne odgovore i savjete. 

Riječ je, dakle o usluzi koja korisnicima omogućuje daljnji razvoj upravo kroz ovakvu vrstu nematerijalnog ulaganja, čime se direktno utječe na sam razvoj i stvaranje nove dodane vrijednosti u poslovanju, kao i na samog poduzetnika u smislu poboljšanja njegovih poslovnih vještina i znanja.

Mentorstvo će se sastojati od analize postojeće tvrtke i  ocjene poduzetničke ideje, tržišnog pozicioniranja, marketinga i prepoznatljivosti tvrtke i proizvoda, informiranja i savjetovanja kod financiranja i ulaganja u razvoj tvrtke, mogućnosti financijskih potpora, determiniranja dugoročnih ciljeva (povećanje tržišta, nova tržišta, širenje tvrtke, ulaganjau proizvodnju ili razvoj novih usluga, novi trendovi u konkretnom sektoru) i ostalog, sukladno potrebama korisnika.

Poslovni anđeli, kao mentori, svoj rad temelje na svom vlastitom poduzetničkom iskustvu te su kroz svoje vlastite biznise već iskusili sve izazove pokretanja  i uhodavanjanovog posla. 

Kroz ovakvu vrstu rada s novim poduzetnicima,najperspektivnije mlade tvrtke često vide i mogućnost ulaganja ili partnerstva.

Upravo zato važno je istaknuti kako se kroz program POSLOVNOG MENTORSTVA otvara mogućnost proširenja suradnje i networkinga s udrugom Crane, a koja na području međunarodnog mentorstva ima značajnu ulogu i svoje aktivnosti usmjerava na međunarodna partnerstva.

Program kreće početkom ožujka, a odvijat će se do listopada ove godine.

Sve tehničke i prostorne preduvjete osigurat će Poslovna zona Ivanec i Grad Ivanec na lokaciji Gradske vijećnice, a uskoro i u novom Poduzetničkom inkubatoru. 

Navedeni poziv provodi se kao javni, prema uvjetima u nastavku.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

 

Uvjeti  i kriteriji prijave:

1. Prijaviti se mogu tvrtke ili obrti koji su osnovani 2016., 2017. i 2018. godine, bez obzira na mjesto osnivanja
2. Prihvatljive su sve vrste djelatnosti
3. Broj korisnika usluge: 10 korisnika
4. Kriterij odabira: najboljih 10 poslovnih planova
5. Stručno povjerenstvo za odabir – 3 člana, predstavnik Poslovne zone Ivanec d.o.o., mentor iz  odabrane tvrtke koja će provoditi mentorstvo, predstavnik Grada Ivanca
6. Mjesto provođenja usluge: Ivanec, sala za sastanke Gradske vijećnice Grada Ivanca, prema rasporedu koji će se naknadno formirati
7. Opis usluge: individualno savjetovanje u trajanju od 5 sati (jedan dan) po tematskim cjelinama za svakog korisnika, sredstva za rad i mjesto održavanja sastanka osigurani
8. Obavezna dokumentacija: 
- popunjen ponudbeni list 
- popunjeni poslovni plan 
- dokaz o osnivanju tvrtke ili obrta (izvod iz sudskog registra ili upisa u obrtnički registar  ili neki drugi istovjetan dokaz)
9. Odabrani poduzetnici bit će pismeno obavješteni mailom, a popis odabranih poduzetnika početnika bit će objavljen na www.poslovna-zona-ivanec.hr
10. Dokumentacija iz točke 9. se šalje na adresu: POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B, 42240 IVANEC, u kuverti, uz naznaku: za program mentorstva ili na mail u scan formi na lana.labas@ivanec.hr s nazivom u predmetu: Ponuda za program mentorstva

Nepotpune ili nepravovremene ponude se neće razmatrati.

Dokumentaciju za prijavu možete preuzeti u prilogu.

Uz dokumentaciju je i brošura koja Vam može poslužiti kao izvor informacija kod pisanja poslovnog plana.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju na broj telefona 042 492 870 ili na mail: lana.labas@ivanec.hr.

print