Novosti

Radi sprečavanja poplavljivanja: Novi radovi na uređenju oborinske odvodnje – dosad uloženo gotovo 600.000 kn

Srijeda

Grad Ivanec nastavlja s intenzivnim radovima na saniranju šteta na prometnoj i pratećoj infrastrukturi koje su tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci nastale uslijed ekstremnih oborina koje su prouzročile izlijevanje potoka i kanala. Usporedo se izvode prevencijski radovi na pojedinim kritičnim lokalitetima za koje je ocijenjeno da su na njima potrebni određeni zahvati u cilju sprečavanja poplavljivanja.

Tako su na području cijelog grada Ivanca u pojačanom opsegu čišćeni odvodni kanali uz nerazvrstane ceste, popravljeni su makadamski kolnici, a posebna je pozornost bila usmjerena na
sanaciju cijevnih propusta na nerazvrstanim cestama na najkritičnijim mjestima, postavljanje linijskih rešetki i slivnika, betonskih kanalica i sl.

 Od većih zahvata obavljene su sanacije propusta i čišćenja kanala u Seljancu i Bedencu, dok su u samom Ivancu na nekoliko kritičnih lokacija postavljene linijske rešetke kako bi se poboljšala oborinska odvodnja gradskih ulica. Isto je napravljeno i na više nerazvrstanih cesta u Prigorcu, Lovrečanu, Bedencu i Vuglovcu.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosi preko 230.000 kuna, a u tijeku je još cijeli niz novih zahvata kojima će se sanirati nastale štete te spriječiti nova oštećenja prometne infrastrukture i obližnjih nekretnina u privatnom vlasništvu koje su bile ugrožene prilikom jačih kiša.

Trenutačno se opsežni zahvati izvode u Malezovoj/Stepinčevoj ulici, a slijede i radovi u Fallerovoj ulici, u Sevrima u Prigorcu te na Pionirskom bajeru.

Također, izvest će se i radovi na dva lokaliteta u Bedencu (iznad igrališta i zacjevljenje kod autobusnog stajališta), u Ivanečkom Vrhovcu (sanacija bankine), u Škriljevcu (rekonstrukcija propusta na NC) te na zaštiti ceste od klizišta u Salinovcu (Šatornjak).

Slijede i zahvati u Lančiću (odvodnja NC – zaštita Matišićevog bajera), a ukazala se i potreba za čišćenjem još nekoliko kanala u Bedencu.

U Lukavcu su u tijeku radovi na dogradnji cijevnog propusta na nerazvrstanoj cesti kod društvenog doma.

Njima će se u velikoj mjeri ukloniti opasnost od plavljenja okolnih nekretnina i prometnice.

Vrijednost svih ovih radova je preko 360.000 kuna.

print