Novosti

OBAVIJEST Počinju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta u Ivancu i okolici vrijedni 2,37 mil. kn

Četvrtak

Temeljem ugovora potpisanog s Gradom Ivancem, tvrtka Colas Hrvatska, usporedo s gradnjom rotora na obilaznici, počinje i s izvođenjem modernizacijskih radova na nerazvrstanim cestama. 

Prvo će se izvesti radovi u Ulici Ladislava Šabana, u odvojku Varaždinske, Ivana Gorana Kovačića i Petra Preradovića (radovi u ovoj ulici će se uskladiti s radovima na rotoru) te u Ulici Adalberta Georgijevića. 

Krajem srpnja planiran je početak radova u Ulici kralja Tomislava, u odvojcima Ulice Stjepana Vukovića, Augusta Šenoe i na spoju Rudolfa Rajtera i Frankopanske. 

Sredinom kolovoza počet će radovi u Zavojnoj i Gupčevojulici, a nakon toga i u Vinogradskoj. 

Početkom rujna krenut će modernizacija u Ulici Vatroslava Jagića, Zagorskoj i u Ulici Zeleni dol. 

Radovi u mjesnim odborima Salinovec, Vuglovec, Prigorec i Škriljevec uskladit će se sa dinamikom radova na rotoru, a očekuje se da će i te dionice nerazvrstanih cesta biti dovršene do kraja rujna.

print