Novosti

Iz donacije Zamaha: Masovan odaziv predavanju o preradi grožđa Udruge Peharček

Četvrtak

U sklopu projekta „Zbrinjava educirano“, za koji je ivanečka Udruga vinogradara i vinara Peharček posredstvom Projektnog ureda Grada Ivanca (koji je pripremio i kandidirao projekt na natječaj) od Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah ostvarila 10.000 kuna donacije, na OPG-u Levanić na Risju održano je edukativno predavanje za vinogradare i podrumare.

Predavanje je organizirao Peharček, a o predstojećoj berbi grožđa te o procesima i preparatima u preradi grožđa i proizvodnji vina govorio je Nenad Maslek iz poduzeća Lallamand sa suradnicima.

Na predavanju se okupilo više od stotinu članova Udruge Peharček te vinogradara iz drugih srodnih udruga ivanečkoga kraja. Sve okupljene pozdravio je predsjednik Peharčeka Dragutin Mesec.

Kao što je napomenuto, ovo predavanje organizirano je u sklopu šireg projekta koji je Projektni ured Ivanec za Udrugu Peharček prijavio na natječaj „Naš doprinos zajednici“. Projekt je svrstan u 30 ponajboljih građanskih akcija u Hrvatskoj i ostvario je maksimalan predviđen iznos potpore.

U sklopu projekta nabavit će se dva kontejnera za zbrinjavanje ambalaže koju vinogradari koriste u tretiranju vinograda te, u dogovoru s Gradom Ivancem, još ovog mjeseca (u skladu s propozicijama projekta i rokovima)  postaviti na dvije odgovarajuće lokacije na Vrhe i Sinaske.

U specijalne kontejnere zapremnine 700 litara moći će se odložiti i ostala ambalaža (od pesticida, fungicida, insekticida) koju građani koriste u tretiranju ratarskih kultura.

print