Službene objave

Službene objave

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2022. godinu sa datumom 11.01.2022. g.