Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 19. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 17. sjednice gradskog vijeća

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca