Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Službene objave Zatvorena savjetovanja

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA Urbanističkog plana uređenja groblja Ivanec i Urbanističkog plana uređenja groblja Margečan

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2021. godinu - prijedlog