Natječaji ministarstva

Nacionalni natječaji

Natječaji

Natječaji ministarstva

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Temeljem članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 18. studenog 2015. godine objavila je natječaj za operaciju 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Program ruralnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. unutar kojega se nalazi ova mjera, odobren je 24. svibnja 2015. godine te omogućuje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Sredstva javne potpore za ovu operaciju iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000,00 eura, a najviša vrijednost može iznositi 1.000.000,00 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na web stranicama Narodnih novina.

Natječaji ministarstva

Raspisani natječaji za 2 mjere iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina i mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda.

Za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave, a ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000, dok je minimalni iznos potpore po projektu EUR 5.000.

Za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, a fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 1.500.000, a minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

  • Detaljnije pogledajte ovdje.