Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPGovima je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih postrojenja sukladno točki I. Poziva

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

  1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze

" na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i ~ na prvoj skupini otoka,

  1. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze

na drugoj skupini otoka i - na brdsko-planinskom području,

  1. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi.

Opravdani su troškovi:

  1. nabave i ugradnje mjera (projekata) energetske učinkovitosti (EnU),
  2. nabave i ugradnje sustava korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) i
  3. stručnog nadzora radova,

nastali nakon objave Poziva 28. listopada 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr  u "e-prijava" (opći podaci se upisuju, a dokumenti spremaju u .pdf zapisu). Dokumentaciju, izjave koje se šalju uz prijavu i ostale detalje možete pronaći OVDJE.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svog projekata obratite  se Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print