Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Objavljen je  Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Cilj (svrha) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije i isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju ukupne isporučene energije i ukupne isporučene energije za grijanje i hlađenje prije provedbe mjera.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna
  • najviši iznos 20.000.000,00 (dvadesetmilijunakuna) kuna.

Maksimalni intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a, ovisno o veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti i iznosi kako slijedi:

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća

Kategorija aktivnosti / vrsta potpore

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Vezana tipologija Programa dodjele

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

85,0000000% prihvatljivih troškova

85,0000000% prihvatljivih troškova

85,0000000% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

Mjere energetske učinkovitost

65,0000000% prihvatljivih troškova

55,0000000% prihvatljivih troškova

45,0000000% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80,0000000% prihvatljivih troškova

70,0000000% prihvatljivih troškova

60,0000000% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80,0000000% prihvatljivih troškova

70,0000000% prihvatljivih troškova

60,0000000% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora

65,0000000% prihvatljivih troškova *

55,0000000% prihvatljivih troškova *

45,0000000% prihvatljivih troškova *

Program dodjele državnih potpora

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost

85,0000000% prihvatljivih troškova

85,0000000% prihvatljivih troškova

85,0000000% prihvatljivih troškova

Program dodjele potpora male vrijednosti

 

 

*Za određena mala postrojenja za koje nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su sljedeće:

- Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;

- Aktivnosti energetske obnove

  • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
  • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.

- Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je najranije od 16. studenoga 2020. godine od 10.00h, pa najkasnije do 25. siječnja 2021. godine do 12.00h. Detaljnije informacije o samom pozivu, obrasce i cjelokupnu  natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svog projekata obratite  se Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

Napominjemo da će Projektni ured izdvojiti prihvatljive prijavitelje – tvrtke i obrte na području grada Ivanca te ih kontaktirati u idućim danima da dogovore sastanak u prostorijama njihove tvrtke s ciljem individualne detaljne prezentacije uvjeta javnog poziva i  konkretne mogućnosti prijave.

Namjera je da se na taj način potaknu poduzetnici da iskoriste ovu mjeru i pripreme svoje proizvodne pogone i tvrtke na zeleniju proizvodnju, koja će u idućim godinama biti imperativ i neizostavni dio koncepta poslovanja temeljenog na održivom razvoju.

Obilazak poduzetnika provoditi će uz poštivanje svih epidemioloških mjera, s minimalnim brojem prisutnih sudionika.

print