Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

FZOEU je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Predmet Javnog poziva  odnosi se na postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:

  1. s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (u tekstu: sustav na biomasu),
  2. s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (u tekstu: sustav s dizalicom topline),
  3. sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora (u tekstu: sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima),

u postojeće obiteljske kuće energetskih razreda (prema Qh,hci):

  1. A, B i C u kontinentalnoj Hrvatskoj i
  2. A i B u primorskoj Hrvatskoj.
  3.  

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jednog ili više sustava (s PDV-om):

  • do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
  • do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
  • do 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RFI.

Osnovni podaci prijave mogu se upisivati, a dokumenti (u pdf. zapisu) spremati na

www.fzoeu.hr u "e-Prijave" od 01. listopada 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u "e-Prijave", pritiskom na osvijetljenu zelenu tipku "PODNESI PRIJAVU" od 26. listopada 2020. u 9:00 sati

Detalje natječaja i dokumentaciju koja je potrebna za prijavu možete pronaći OVDJE.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr  ili na telefon 042/645-485.

print