18 milijuna kuna za fotonaponske elektrane u turizmu

18 milijuna kuna za fotonaponske elektrane u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG- ovi koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima ovog Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 1. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
 • Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
 • Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
 1. imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG a),
 2. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 3. nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 4. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 5. ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 6. nisu poduzetnici u teškoćama,
 7. udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,
 8. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.
 • Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama 20. studenoga 2019. godine i to za:
 • nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i
 • stručni nadzor radova.

Rok za dostavu Zahtjeva počinje objavom Poziva 20. studenoga 2019. godine u 9:00 sati, a završava:

 1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
 2. istekom 2019. godine, što prije nastupi

Cijeli tekst natječaja i potrebne obrasce možete skinuti OVDJE.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print