Novosti

Novi projekt Grada Ivanca: Kreće se u uređenje poljskih i šumskih putova

Srijeda

Zahvaljujući povećanom gradskom proračunu, koji omogućuje i realizaciju onih programa za koje prethodnih godina nije bilo dovoljno novca, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić najavio je da Grad Ivanec pokreće novi projekt – uređenje poljskih i šumskih putova.

- Temeljem brojnih posjeta mjesnim odborima i razgovora s građanima, uvidio sam da na terenu postoji velika potreba za uređenjem poljskih i šumskih putova. U predstojećem razdoblju ćemo od mjesnih odbora zatražiti iskaz interesa za uređenje tih putova, isključivo onih koji su evidentirani u katastru (tj. koji posjeduju česticu i broj). Temeljem toga ćemo formirati bazu podataka, izraditi troškovnike i plan prioriteta njihova uređenja te definirati model po kojem ćemo ih modernizirati - najavio je gradonačelnik.

- Vjerujem da ćemo uređenjem i otvaranjem sada zapuštenih ili teško prohodnih putova potaknuti dio građana da ponovno počnu obrađivati svoju zemlju. Ujedno će to biti doprinos Grada nastojanju da se sačuva vrijedno poljoprivredno zemljište i potakne poljodjelstvo, odnosno, da uređenjem šumskih putova omogući vlasnicima kvalitetan pristup svojim šumama – poručio je gradonačelnik Batinić.

print