Novosti

Počela gradnja kanalizacije u Bedencu financirana s 4,36 mil. kn iz EU fonda za ruralni razvoj

Ponedjeljak

Počeli su radovi na realizaciji najvećeg ovogodišnjeg projekta na području grada Ivanca financiranog iz EU fondova – gradnji sanitarne kanalizacije u Bedencu (1. faza).

Projekt je „težak“ 4,36 milijuna kuna, a financira se sredstvima EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Ukupno će se graditi blizu pet kilometara kanalizacijske mreže, s dvije precrpne stanice, a temeljem provedene javne nabave radove izvodi HIS d.o.o. iz Donje Višnjice.

U prvoj fazi radova kanalizacija će se postavljati uz i ispod županijske ceste, a trajat će idućih godinu dana, dokad treba završiti gradnja cjevovoda i priključaka sanitarne kanalizacije te precrpnih stanica.

Usporedo s provedbom ovoga projekta, pristupilo se projektiranju njegova spoja na budući kanalizacijski sustav Aglomeracije Ivanec te projektiranju 2. faze sanitarne kanalizacije Bedenec, u kojoj će se sekundarni priključci izvoditi za kućanstva uz odvojke nerazvrstanih cesta

Ovaj projekt prvi je od više velikih investicijskih zahvata financiranih iz EU sredstava i nacionalnih fondova koji će se ove godine provoditi na području grada Ivanca.

Podsjećamo, od većih projekata slijedi gradnja ceste Prigorec - Šumi također iz sredstava EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te gradnja novog rotora na ivanečkoj obilaznici iz sredstava MUP-a.

Ove će se godine provoditi i dva projekta financirana iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – uređenje prostorija poduzetničkog inkubatora u Nazorovoj 6 i izrada svih izvedbenih projekata za Muzej planinarstva.

Slijedi i daljnja izgradnja Muzeja planinarstva koja će se financirati s 800.000 kuna donacije Ministarstva kulture RH.

Također, ove će se godine graditi i vodovod Žgano vino-Pahinsko, uređivati Arheološki park itd.

print