Novosti

AKCIJSKI PLAN Glavni ivanečki projekti u 2019. godini „teški“ su 26,5 milijuna kuna

Petak

Na prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića, Gradsko vijeće Ivanec na svojoj je zadnjoj sjednici donijelo Akcijski plan provođenja strateških gradskih projekata u 2019. godini.

Plan sadrži ključne projekte koji se planiraju ostvariti tijekom ove godine, a vrijedni su 26,5 milijuna kuna.

Inače, Akcijski plan je dokument koji Gradsko vijeće donosi za svaku kalendarsku godinu.

On proizlazi iz Strategije razvoja Grada Ivanca (2014. - 2020.) i njime su definirani svi glavni projekti na kojima će se raditi u tekućoj godini, odnosno sve aktivnosti koje će se u vezi njih provoditi (izrada dokumentacije, prijava na natječaj, odabir izvođača, izgradnja).

Također, njime su utvrđeni izvori njihova financiranja, nositelji, novčana vrijednost i dinamika realizacije.

Dio projekata navedenih u Akcijskom planu Grad će financirati vlastitim sredstvima, dok će se dio njih provoditi uz učešće EU fondova, ministarstava, Hrvatskih voda i Ivkoma.

U infrastrukturne projekte 9,28 milijuna kuna

Najviše novca, 9,28 milijuna kuna, planirano je za projekte u komunalnoj i prometnoj infrastrukturi.

Od te svote je čak 3,5 milijuna kuna namijenjeno modernizaciji nerazvrstanih cesta.

Oko 2,4 milijuna uložit će se u rekonstrukciju NC u Prigorcu (nastavak EU projekta koji je započet prošle godine), a oko 2,1 milijuna planira se uložiti u sanaciju klizišta uz nerazvrstane ceste.

Osigurana su i novčana sredstva za izradu dokumentacije za uređenje Trga hrvatskih ivanovaca, zatim za projekt izrade parkirališta kod ivanečkog groblja i početak radova u 1. fazi, za revitalizaciju gradskih parkova, uređenje oborinske odvodnje u Bedencu i rekonstrukciju sadašnjeg zapuštenog poligona kod Osnovne škole Ivanec.  

Predviđeno je i 255.000 kuna za izgradnju energetski učinkovite javne rasvjete.

Za vodoopskrbu i zaštitu okoliša – 8,6 milijuna kuna

Nastavljaju se i tri kapitalna projekta vezana uz vodoopskrbu i kanalizaciju, a nositelj će im biti Ivkom vode u suradnji s Hrvatskim vodama i resornim ministarstvom.

Riječ je o nastavku izgradnje sustava sanitarne kanalizacije Bedenec (1. faza), investicije koja se sufinancira iz EU fondova.

Nastavit će se rekonstrukcija i gradnja 1. faze cjevovoda Žgano vino – Malezova te obnavljati cjevovodi i hidrantske mreže po ulicama na području grada (u skladu s programom modernizacije cesta).

U projekte vezane uz zaštitu okoliša predviđena su ulaganja u iznosu od 1,91 milijuna kuna. Najveći dio tih sredstava odnosi se na ulaganja Hrvatskih voda u uređenje i zaštitu vodotoka.

Nadalje, 450.000 kuna planirano je za pripreme oko početka radova na Aglomeraciji Ivanec, a predviđena su i sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada i monitoring nad sanacijom odlagališta u Jerovcu.

8,4 milijuna kuna za društvenu i sportsku infrastrukturu

Projekti u društvenoj i sportskoj infrastrukturi ove su godine planirani u vrijednosti od oko 8,4 milijuna kuna.

Riječ je o nastavku radova na Muzeju planinarstva te o radovima (obnova, adaptacija, izgradnja, opremanje i sl.) na cijelom nizu društvenih domova – u Osečkoj, u Vuglovcu – Gečkovcu, Škriljevcu, Jerovcu Donjem i Gornjem.

Predviđena su i sredstva za energetsku obnovu društvenog doma Lančić – Knapić i stare škole u Salinovcu.

Ima još važnih projekata na kojima će se ove godine raditi, a to su uređenje dječjih igrališta, gradnja igrališta na Rekreacijskom centru Lančić, izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora u prizemlju braniteljske zgrade u Gajevoj ulici itd.

print