Novosti

Grad Ivanec u Berlinu i na Jadranskoj konferenciji u Neumu

Utorak

U sklopu intenzivne promidžbe Ivanca i njegovih ulagačkih potencijala te priprema za pokretanje većih projekata u sferi zapošljavanja mladih, predstavnici Grada Ivanca sudjelovali su na velikim poslovnim skupovima u inozemstvu. Direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. mr. sc. Lana Labaš s predstavnicima gradova okupljenih u BFC SEE projektu (riječ je o gradovima u Hrvatskoj, BiH, Makedoniji i Srbiji koji su u pilot projektu certifikacije - što ga je putem svoje agencije GIZ financirala njemačka Vlada - stekli međunarodno priznat certifikat gradova jugoistočne Europe s povoljnim poslovnim okruženjem) sudjelovala je u šestodnevnoj investicijskoj misiji u Berlinu.

Iz Hrvatske u Berlinu je boravila još samo predstavnica Grada Bjelovara, koji je uz Ivanec, jedini certificirani grad u Hrvatskoj te predstavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji su partneri u tom projektu.

Domaćini su za njih pripremili intenzivan program. Među ostalim, primljeni su u Senatu Berlina, primio ih je i gradonačelnik Oranienburga, a nazočili su i sastanku GIZ-a s veleposlanicima jugoistočne Europe te sastanku s Upravom Adlershof poslovnog i inovacijskog parka. Za stjecanje dragocjenih iskustava za naše je predstavnike naročito zanimljiv bio obilazak Logističkog centra Rewe i posjet više velikih kompanija koje posluju na tom području. Nazočili su i sastancima u Gospodarskoj komori Potsdama, u Udruženju njemačkih industrija te u Komitetu za ekonomske odnose s istočnom Europom.

Na tim su skupovima predstavljeni i projekti Grada Ivanca te kontakti pojedinih ivanečkih tvrtki.

- Osim upoznavanja razvojnih modela koje koriste njemačke tvrtke, posjet je rezultirao i poznanstvima i kontaktima sa čelnim ljudima kompanija i asocijacija te vidnom promocijom Grada Ivanca, lokalnih tvrtki i Hrvatske. Stvoreni su preduvjeti za razvoj daljnje suradnje i posredovanja za lokalne poduzetnike koji žele ostvariti proboj na njemačko tržište – izjavila je mr. Lana Labaš.  Grad Ivanec promoviran je i na regionalnoj satelitskoj televiziji N1.

S obzirom da Ivanec ima status BFC grada, svi troškovi boravka u Berlinu za predstavnicu Ivanca bili su besplatni.

 

Poticanje regionalne suradnje i investicija

 

Sljedeća promocija Ivanca uslijedila je na 3. jadranskom kongresu koji je na visokoj razini 25. i 26. svibnja održan u Neumu. Glavna tema kongresa bila je Pozicioniranje jugoistočne Europe kao povoljne investicijske destinacije. Kongres su organizirali Regionalno vijeće za povoljno poslovno okruženje, GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za modernizaciju municipalnih usluga i Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Na skupu su sudjelovali politički lideri, gradonačelnici i gospodarstvenici iz Hrvatske, BiH, Makedonije i Srbije, a njihove glavne teme razgovora bili su uvjeti poslovanja u jugoistočnoj Europi, mogućnosti uspostavljanja regionalne suradnje te poticanje gospodarskog razvoja i novih investicija. Slijedom BFC-a, Ivanec je bio punopravni sudionik ovog skupa s još samo 10 gradova iz četiri spomenute države. Na kongresu je sudjelovao i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić koji je s potpredsjednicima Vlada i parlamenata te s ministrima iz zemalja u okruženju govorio na panelu o temi „Razvojne politike i utjecaj na regionalnu investicijsku privlačnost“.

Uz strateške odrednice RH koje se odnose na razvitak gospodarske suradnje u regiji, on je na kongresu govorio o ivanečkim iskustvima i projektima koji se odnose na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za investitore te posebno, o projektima koji su na području Ivanca realizirani po modelu javno – privatnog partnerstva.

Na Jadranskom kongresu proglašeni su novi BFC gradovi, koji su kroz proteklih godinu dana uspjeli proći kroz iznimno zahtjevan proces certifikacije i steći status grada s povoljnim poslovnim okruženjem. Na žalost, među njima ovoga puta nema nikog iz Hrvatske, novi BFC gradovi su Pančevo i Banja Luka.

Sudjelovanje Ivanca na velikim međunarodnim skupovima uspješno je iskorišteno za snažnu promidžbu lokalnih investicijskih potencijala. Također, time je naš grad ujedno krenuo u pripreme za proces recertifikacije u kojemu će ponovno morati potvrditi status grada s povoljnim poslovnim okruženjem.

print