Novosti

Lož ulje u kanalu u Kaniži uklonjeno, kazneno djelo onečišćenja okoliša istražuje policija

Petak

Državni vodopravni inspektor Neven Mlakar jučer je u nazočnosti predstavnika Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca obavio inspekcijski nadzor u

Kaniži te utvrdio da je u odvodni kanal oborinskih voda ispuštena neodređena količina naftnog derivata (loživog ulja ili slične tvari).

U zapisniku koji je poslan i Gradu Ivancu, inspektor ističe da je ispuštanje, prema viđenom, provedeno na početku otvorenog dijela kanala, a onečišćenje je vidljivo u kanalskom koritu, sve do propusta državne ceste Ivanec – Lepoglava.

S obzirom na to da je vlasnik onečišćene nekretnine Grad Ivanec, Gradu je naloženo da odmah provede sanaciju korita u duljini od 120 metara.

Kako bi se spriječilo onečišćenje šireg područja, jer je zbog kiše prijetilo da ispušteni naftni derivati dospiju u obližnji potok i u rijeku Bednju, Grad je angažirao Ivkom d.d. čiji su djelatnici očistili kanal.

Grad Ivanec onečišćenje je prijavio i policiji te poručuje da će u propisanom postupku od počinitelja tražiti nadoknadu financijske štete.

Inače, lož ulje je u kanal ispušteno kroz betonske cijevi za odvodnju kanalizacije i slivnih voda, pretpostavlja se, iz jedne od okolnih privatnih kuća.

Iz Policijske uprave varaždinske priopćeno je da policijski službenici poduzimaju radnje u cilju otkrivanja počinitelja kaznenog djela onečišćenje okoliša.

print