Novosti

Za četvrtak, 15. ožujka, sazvana 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Četvrtak

Nova, 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanec sazvana je za četvrtak, 15. ožujka. 

Na dnevnom redu je niz važnih tema među kojima je i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za grad Ivanec, strateškog dokumenta kojim su obuhvaćeni svi aspekti potencijalnih katastrofa koje mogu zadesiti (i) naše područje, a to su poplave, ekstremne temperature, epidemije i pandemije, industrijske nesreće, klizišta itd. 

Dokument sadrži i procjenu njihove vjerojatnosti i učestalosti te posljedica na život i zdravlje ljudi, na gospodarstvo i društvenu stabilnost. Također, sadrži i prikaze zona ugroženosti, kartu prijetnji te analize sustava civilne zaštite po pojedinim i zbirnim područjima reagiranja.

Nadalje, na dnevnom redu je i donošenje novog Poslovnika Gradskog vijeća kao i Akcijskog plana provođenja projekata iz Strategije razvoja grada Ivanca (2014. – 2020.) za 2018. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Ivanca u 2017. godini te izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova na području grada Ivanca.

Uz donošenje dopunjene Odluke o osnivanju Muzeja planinarstva i davanja suglasnosti na Statut ove ustanove, vijećnicima će biti predočeno i Izvješće Državne revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Varaždinske županije.

Sjednica počinje u 18 sati.

print