Novosti

Poziv mjesnim odborima, vijećnicima, poduzetnicima i građanima na prezentaciju o dodjelama sredstava iz EU fondova

Subota

Grad Ivanec u suradnji s Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. i Projektnim uredom Grada Ivanca poziva sva vijeća mjesnih odbora, sve gradske i županijske vijećnike, poduzetnike, OPG-ove, udruge i sve ostale zainteresirane građane na tematsku prezentaciju o mogućnostima financiranja projekata i uvjetima dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 16. studenog, u amfiteatru Srednje škole Ivanec, a počet će u 18.30 sati.

Održat će je direktorica Poslovne zone Ivanec mr. sc. Lana Labaš u suradnji sa zaposlenima u Projektnom uredu za EU fondove.

Razlog održavanja ovog savjetovanja jest spoznaja da su, i unatoč sveprisutnoj temi EU fondova, građani i dalje loše informirani o funkcioniranju EU fondova i o uvjetima koji moraju biti zadovoljeni kako bi se gradovi, OPG-ovi, udruge i tvrtke mogli prijaviti i povući bespovratna europska sredstva za realizaciju svojih projekata.

Vidljivo je to iz učestalih pitanja predstavnika lokalne zajednice, mjesnih odbora i građana koji se u dobroj namjeri raspituju za mogućnosti kandidiranja nekih projekata iz EU fondova, a iz kojih je vidljivo da nisu informirani o načinu njihova funkcioniranja.

Kako bi im približili ovu tematiku, dogovoreno je da se održi prezentacija na kojoj će im na jednostavan i razumljiv način biti rečeno što su EU fondovi, kako funkcioniraju mehanizmi dodjele sredstava, tko se može prijaviti na projekt i kakav je projekt – dobar projekt te koji se kriteriji primjenjuju kod ocjenjivanja i bodovanja projekata.

Usput će biti najavljene i nove edukacije koje će se o pripremi i vođenju projekata financiranih iz EU fondova održati u 2018. godini.

Savjetovanje je otvoreno za sve zainteresirane, a ulazak je besplatan.

print