Natječaji

Nacionalni natječaji

Obavijest vinogradarima i vinarima

Proizvođači grožđa svake godine Agenciji za plaćanja podnose Izjavu o berbi, a svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi vino i/ili mošt, podnosi Agenciji Izjavu o proizvodnji za tekuću godinu. Podsjećamo vinogradare i vinare da se Izjava o berbi i/ili Izjava o proizvodnji za vinsku godinu 2015. podnosi Agenciji najkasnije do 15. siječnja 2016. sukladno gore navedenim obrascima.
Napominjemo da se navedene izjave podnose u regionalnim uredima Agencije za plaćanja prema mjestu prebivališta: